Takaisin Laho- ja kolopuun lisääminen

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Laho- ja kolopuun lisääminen

18.12.2018

Puun käytön lisääminen voi olla ekologisesti kestävää, jos metsien monimuotoisuutta turvaavia ohjauskeinoja ja toimintatapoja tehostetaan. Erityisesti lahopuulla on suuri merkitys metsien monimuotoisuudelle. Metsälajeista noin neljännes, yhteensä noin 5000 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Kuolleen ja lahonneen puuaineksen väheneminen on tavallisin metsälajien uhanlaisuuden syy.

Sähkölinjojen vierimetsien hoidossa ja yksittäisten riskipuiden poistamisessa olisi mahdollisuus myös metsien monimuotoisuuden lisäämiseen. Helposti taipuvat lehtipuut ja jo vaurioituneet havupuut, jotka aiheuttavat suurimmat riskit sähkönjakelulle, ovat myös metsien monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia. Toisaalta nämä puut ovat useimmiten taloudellisesti vähämerkityksisiä. Sen sijaan, että puut kaadetaan kokonaan ja kuljetetaan pois metsästä, niistä voitaisiin tehdä tekopökkelöitä. Tekopökkelöistä syntyy pystylahopuuta, jota ei muuten juurikaan talousmetsissä ole. Kaadettu latvus voidaan jättää maahan tuottamaan arvokasta maalahopuuta.

Energiateollisuuden ja metsänomistajien järjestöjen yhteistyössä on luotu toimintamalli, jolla voidaan lisätä metsien monimuotoisuudelle arvokasta laho- ja kolopuuta sähkölinjojen reunavyöhykkeiden ja vierimetsien hoidossa.

Yhteisesti hyväksytyt sähkölinjojen vierimetsien hoidon suositukset on päivitetty. Lisäksi tehdään ohjeistus työn toteuttajille. Toimintamallin valmistelussa määritellään mm. soveltuvat kohteet, puiden valintaperusteet, ohjeet puiden korjuulle, korvauskäytännöt ja sopimusmallit.


aiheet: luonnon monimuotoisuus