Takaisin Laki metsätuhojen torjunnasta

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Laki metsätuhojen torjunnasta

28.02.2019

Metsätuholain tavoitteena on turvata talousmetsien hyvä terveydentila. Laki pyrkii pitämään vakavia metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten, kuten kirjanpainajan, kannat alhaisina.

Lain uudistuksen taustalla oli mm. tarve muuttaa puutavaran metsästä ja välivarastoista poistamisen aikarajoja hyönteisten parveilun aikaistumisen vuoksi. Lisäksi laissa otetaan huomioon lisääntynyt energiapuun korjuu, selkeyttää metsätuholainsäädännön suhde metsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja tarkistaa metsätuholainsäädäntöön liittyvien vahinkojen korvaamisen perusteet.

Kestävän metsätalouden rahoituslain muutoksen yhteydessä 18.4.2016 juurikäävän torjunta säädettiin metsätuholaissa hakkuuoikeuden haltijan velvollisuudeksi. Juurikäävän torjuntaan ei enää saa kemera-tukea.

Laki metsätuhojen torjunnasta