Takaisin Komissio ehdottaa lannoitetullien väliaikaista poistamista

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Komissio ehdottaa lannoitetullien väliaikaista poistamista

02.08.2022

Komissio ehdotti 19.7. typpilannoitteiden tuotannossa käytettävien tuotantopanosten tullien perimisen keskeyttämistä vuoden 2024 loppuun asti. Ehdotuksen tavoitteena on auttaa keventämään EU:n lannoitteiden tuottajien ja EU:n maanviljelijöiden kustannuksia. Vaikka ehdotus koskee vain perustulleja, ei polkumyyntitulleja, MTK yhdessä muiden eurooppalaisten tuottajien kanssa pitää ehdotusta tärkeänä ja toivoo neuvostolta pikaista päätöstä esityksen voimaansaattamiseksi. Samaa logiikkaa noudattaen komission pitää esittää myös polkumyyntitullien poistoa lannoitteilta.  

EU:n typpilannoitemarkkinat ovat merkittävästi riippuvaisia kolmansista maista tulevasta tuonnista, jossa Venäjä on ollut toiseksi suurin toimittaja. Vuonna 2021 EU toi 2,9 miljoonaa tonnia ammoniakkia ja 4,7 miljoonaa tonnia ureaa typpilannoitteiden tuotantoon. Näiden tuotteiden hinnat nousivat vuoden 2021 aikana ja ovat nousseet edelleen vuonna 2022 Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaa vastaan.  

Komission ehdotus pyrkii osaltaan alentamaan EU:n lannoitetuottajien ja viljelijöiden kustannuksia ja monipuolistumista edistämällä tuontia useammista kolmansista maista ja sulkemalla Venäjän ja Valko-Venäjän tullienalennuksen ulkopuolelle. 

EU:n tuottajajärjestö COPA kiittelee komission päätösesitystä, joka on oikeaan suuntainen, mutta riittämätön sellaisenaan korvaamaan kohonneiden lannoitekustannuksien aiheuttamia menetyksiä. Lannoitemarkkinoiden kriittisen tilanteen takia komissio on nyt tehnyt esityksen, jota maatalousihmiset ovat kauan odotelleet: tiettyjen lannoitteiden (urea ja vedetön ammoniakki) tavanomaisten tullien perinnän keskeyttäminen. Esitys on myönteisesti askeleen oikeaan suuntaan ja nyt komission pitäisi noudattaa samaa logiikkaa loppuun asti keskeyttämällä myös viljelijöiden suoraan käyttämien keskeisten lannoitteiden (UAN, DAP, MAP ja NPK) tavanomaiset tullit ja liuosseosten polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, kuten tuonti Trinidad ja Tobagosta ja Yhdysvalloista. Nämä toimet voisivat tehdä lannoitemarkkinoista dynaamisempia ja alentaa viljelijöiden maksamia hintoja pitkällä aikavälillä. 

Eurooppalaiset maanviljelijät kokivat ennennäkemättömän typpilannoitteiden hintojen nousun vuoden 2021 aikana maailmanlaajuisten lannoitemarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi. Venäjän sota Ukrainassa on lisännyt jännitteitä näillä markkinoilla, sillä Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina ovat merkittäviä mineraalilannoitteiden viejiä maailmanlaajuisesti, ja niiden osuus EU:n lannoitteiden tuonnista on 43 prosenttia. 

EU:n tuottajajärjestö COPA huomauttaa, että komission aloitteen, keskeyttää urean ja vedettömän ammoniakin tavanomaiset tullit, soveltamisalaan eivät kuulu maanviljelijöiden suoraan käyttämät lannoitetuotteet. Tämä lähestymistapa suojaa edelleen eurooppalaisia ​​lannoitteiden valmistajia eikä siinä tarjota suorahankintojen kilpailua lisäävään vaihtoehtoa tuottajille. Tämän takia COPA kehottaa komissiota keskeyttämään myös Trinidad ja Tobagosta ja Yhdysvalloista tuotujen liuosseosten polkumyynnin vastaiset toimenpiteet sekä eurooppalaisten maanviljelijöiden käyttämien lannoitetuotteiden tavanomaiset tullit. 

USA:n kansainvälinen kauppakomissio tunnusti puolestaan viljanviljelijöidensä vaatimuksen, jonka mukaan tullit vain nostivat lannoitteiden hintoja. Kauppakomissio kumosi 18.7.2022 polkumyynti- ja tukitullit Trinidad ja Tobagosta peräisin olevilta urea-ammoniumnitraattilannoitteilta todeten, että tämä tuonti ei haittaa USA:n oman lannoiteteollisuuden toimintaa. Päätös asettaa eurooppalaiset maanviljelijät markkinoilla suhteellisesti epäedullisempaan asemaan kuin amerikkalaiset kollegansa. Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kehitysyhteistyö, EU-asiat, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), WFO, FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: eu, kauppapolitiikka, lannoitteet, tullit