null Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

Lausunto

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

17.12.2021

Maa- ja Metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä ja esittää seuraavaa.

MTK pitää tärkeänä, että rekisterijärjestelmästä aiheutuvat viipeet eivät missään tilanteessa johda tukimenetyksiin viljelijöille.

3 § Ilmoitukset rekisteriin ja määräajat

Lammas- ja vuohieläimen syntymää koskevat tiedot on luonnoksen mukaan ilmoitettava 90 päivän kuluessa eläimen syntymästä. MTK näkee ilmoitusajan muutoksen alan kannalta hyväksyttävänä. Syntymäilmoituksen yhteydessä myös eläimen sukupuoli, rotu, emän tiedot ja eläimen käyttötarkoitus tai tuotantomuoto tulee ilmoittaa. Itse syöttämiensä tietojen osalta tulisi tilallisille tarjota mahdollisuus myöhemmin korjata tietoja tarvittaessa. Erityisesti käyttötarkoitus on ongelmallinen lammastiloilla, koska 90 vuorokauden ikäisestä eläimestä ei voida määrittää tuleeko eläimen lopullinen käyttötarkoitus olemaan siitoseläin vai teuraseläin. Käyttötarkoitus ei myöskään vaikuta tuki- tai palkkiotasoihin. MTK ehdottaa lampailla ja vuohilla käyttötarkoituksen ilmoittamisesta luopumista syntymäilmoituksen yhteydessä.

8 § Korvaavat tunnistimet

MTK:n lammasverkosto on toivonut lampaille ja vuohille tilapäismerkin käyttömahdollisuutta ja näin ollen kannattaa lämpimästi luonnoksen esitystä tilapäismerkin käyttöönotosta myös pienmärehtijöille. Muutoksella ehkäistään muun muassa niitä tilanteita, joissa yksittäinen eläin joudutaan jättämään teuraserästä tilalle merkin puuttumisen vuoksi.

7 § Hevoseläimen tunnistaminen

MTK toivoo jatkossa säädettävän mahdollisuudesta sähköisen järjestelmän käyttöönottoa hevospassin rinnalle, vaikka tähän vielä tällä hetkellä ei olisi valmiuksia.


Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 4132 415

+35840 5233 864

aiheet: lausunto, lausunnot