Takaisin Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläintautilain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläintautilain muuttamisesta

19.01.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläintautilain muuttamisesta. 

MTK edellytti aikaisemmassa lausunnossaan luonnosvaiheessa, että vakavassa eläintautitilanteessa ja varsinkin A-luokan tautien (mm. ASF, lintuinfluenssa) osalta korvaukset tuotannonmenetyksistä tulisi korvata yritysmuodosta tai lakisääteisestä vakuutusvelvoitteesta (MYEL- vai YEL-vakuutukset) riippumatta kotieläintaloutta harjoittaville yrittäjille. Hallituksen esityksessä on tämä nyt huomioitu. MTK kiittää tästä ja siis näin ollen kannattaa hallituksen esitystä. 

 

Leena Suojala 
Asiantuntija 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY