Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

30.03.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua em. asiasta ja toteaa seuraavaa: Muutos huomioida luomutuotannon kotieläinyksiköissä kukot on toivottu lisäys. MTK kokee muutoin asetusluonnoksen sisällön hyvänä, eikä koe tarvetta lausua sen sisältöä tarkemmin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Helsingissä 30.3.2023

Mari Lukkariniemi Asiantuntija
Lumi Drozzin Asiantuntija
Johan Åberg Maatalousjohtaja