Takaisin HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

11.10.2022

Eduskunnan talousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää pyydettynä kirjallisena lausuntonaan seuraavaa:  

MTK ei kannata jakeluvelvoitteen määräaikaista laskemista. Hallituksen esitys ei takaa, että polttonesteiden kuluttajahinnat laskisivat todellisuudessa. Polttoaineiden jakelijat pystyvät markkinataloudessa hinnoittelemaan myymänsä tuotteet haluamallaan tavalla. Kuluttajahintojen laskemisesta jakeluvelvoitteen laskemisen myötä on esitetty erilaisia laskennallisia arvioita. Mikään ei takaa, että nämä laskennalliset arviot toteutuisivat todellisuudessa. 

MTK:n näkemyksen mukaan jakeluvelvoitteen laskeminen määräajaksikin kohdistuu erityisen haitallisena biokaasumarkkinan kehittymiseen Suomessa. Biokaasu sisällytettiin jakeluvelvoitteeseen vuoden 2022 vaihteessa. Jakeluvelvoitteen määräaikainenkin laskeminen heijastuu epävarmuutena biokaasumarkkinoille, koska se laskee biokaasun kysyntää kehittyneenä liikennepolttoaineena. Jakeluvelvoitteen laskeminen hidastaa myös liikenteen vihreää siirtymää. 


Helsingissä 11.10.2022 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 

Anssi Kainulainen
Energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
Elinvoimajohtaja