Takaisin Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi

20.01.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa esityksestä. 

Helsingissä 20.1.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
Elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry