Takaisin Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunto

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

14.03.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksen muutosesityksistä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

 

6 §:  

Ehdotuksessa kirjataan, että ”Avokanaloissa, joissa on kuivikepohja, munintapesät, orret ja muu sisustus on sijoitettava ja rakennettava niin, ettei rehua, vettä tai lantaa pääse putoamaan kanojen päälle.” Linnut ulostavat tiedostamatta sitä, onko lähellä muita kanoja. Niin kauan, kun linnuille tarjotaan orsia tai muita korotettuja paikkoja, joiden päällä oleskella, muusta rakenteesta riippumatta on aina mahdollista, että linnut ulostavat toistensa päälle siitäkin huolimatta, että ilmeisimmissä riskipaikoissa tämä huomioidaan mm. lantamattojen sijoittelulla. Tämä tulee huomioida rakennusteknisissä vaatimuksissa.  

Pykälässä luetellaan tyhjentävästi kuivikemateriaaleja, mikä on tarpeetonta. Ehdotamme, että tässä kohtaa kirjattaisiin seuraavaa: ”kuivikkeena voidaan käyttää mm. olkea, kutteria, purua, turvetta jne. materiaalia, joka soveltuu kotieläintilojen kuivittamiseen.” Kuivikemateriaaleista on tällä hetkellä pulaa ja on muitakin kuin asetusehdotuksessa listattuja kuivikemateriaaleja, jotka voivat jatkossa olla tarjolla myös siipikarjatiloilla kuivittamiseen.  


Helsingissä 14.3.2023. 


MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY 


Johan Åberg
maatalousjohtaja

Mari Lukkariniemi  
asiantuntija