Takaisin Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista

Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista

05.02.2024

Ympäristöministeriö

Ympäristövahinkorahastosta maksetaan korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saada perittyä varsinaiselta vastuutaholta. Rahastosta myönnetään myös harkinnanvaraisia avustuksia pelastustoimen järjestämisestä vastaaville tahoille ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin. Nyt lausunnolla olevalla asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä korvaushakemuksen sisällöstä ja vaadittavista selvityksistä sekä tarkempia säännöksiä torjuntakaluston hankkimiseen liittyen.

MTK:lla ei ole lisättävää ehdotuksen sisältöön. MTK haluaa kuitenkin korostaa, että korvauksen hakemisen tulee olla niin selkeää, että hakemuksia ei jätetä hakuprosessin vaikeuden takia tekemättä. Korvaukset tulee maksaa mahdollisimman pikaisesti, jotta vahinkoa kärsineille eikä torjunta- ja ennallistamistoimia toteuttaneille viranomaisille aiheudu lisäongelmia (esim. taloudelliset) vahingosta tai sen torjunnasta johtuen. Lisäksi on tärkeää, että pelastusviranomaisten valmiudet ympäristövahinkojen torjuntaan ja haitallisten ympäristövaikutusten hallintaan pysyvät hyvänä. Näin pystytään rajaamaan vahingon suuruutta, mikä on tärkeää niin ympäristön kuin aiheutuvien kustannusten takia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Airi Kulmala
asiantuntija, ympäristö

Leena Kristeri
elinvoimajohtaja