null Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta.

Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta.

17.11.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

C1- ja C1E -luokan opetusvaatimukset 

LVM ehdottaa C1 ja C1E -luokkien opetusvaatimusten keventämistä siten, että C1-luokassa opetuksen vähimmäismäärät olisivat teoriaopetusta 2 h ja ajo-opetusta 3 h. C1E-luokassa opetusta tulisi saada kummassakin luokassa vähintään 3 h. Voimassa olevassa asetuksessa vastaavat opetusmäärät ovat C1-luokan osalta 9 + 5 h ja C1E-luokassa 8 + 10 h. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry kannattaa esitettyä kevennystä opetusvaatimuksiin. 

Maaseudun pienyrittäjien käytössä on paljon pakettiautopohjaisia kevyiksi kuorma-autoiksi rekisteröityjä pakettiautoja, joiden ajo-oikeus edellyttää C1-ajokorttia. Teknisesti nämä kevyet kuorma-autot eivät eroa pakettiautoista ja samoja pakettiautoja myydäänkin yleisesti sekä pakettiautoina että kevyinä kuorma-autoina. Kevyet kuorma-autot ovat autoverottomia, joten pakettiautoja halvempi hankintahinta puoltaa niiden hankintaa. 

MTK muistuttaa maaseudun yrittäjien olevan tottuneita raskaampienkin työkoneiden ajamiseen, joten pakettiautokokoluokan kuorma-autojen ei voida katsoa vaativan suhteettoman pitkää ajo-opetusta. Etenkin maaseudulla autokouluja on harvassa, jolloin pitkään opetukseen osallistuminen on kohtuuttoman hankalaa ja kallista. 

Ajo-oikeuden saaminen edellyttää edelleen läpäistyä teoria- ja ajokoetta, joten osaamisen taso tullaan varmistamaan tutkintovaiheessa. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja

Simo Takalammi
lakimies


aiheet: politiikka, talous