Takaisin Luontoarvot.fi -palvelussa kaikki voivat osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Tiedote

Luontoarvot.fi -palvelussa kaikki voivat osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

29.06.2022

MTK on avannut kaikille mahdollisuuden osallistua luontoarvojen säilyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Juuri avatussa Luontoarvot.fi -palvelussa luontoarvojen ostajat ja myyjät kohtaavat. Palvelua esiteltiin Mikkelin Farmari-näyttelyssä Metsänomistajat -osastolla.

Luontoarvot.fi -palvelussa metsänomistajat voivat tarjota metsissään olevia monimuotoisuuskohteita ostettavaksi, vuokrattavaksi tai muuten käytettäväksi. Kohteet voivat vaihdella yksittäisistä säästöpuista pysyviin suojelualueisiin tai riistatiheiköistä soiden ennallistamiseen.

Vastaavasti luontoarvoista kiinnostuneet henkilöt, yritykset ja muut toimijat voivat julkaista hankintailmoituksia tai ostotarjouksia haluamistaan luontokohteista, rakennepiirteistä tai vaikkapa ennallistamistoimista.

Palvelussa on käyttäjien vapaasti valittavissa, millaisia luontoarvoja tuodaan ostettavaksi, myytäväksi tai vuokrattavaksi. Luontoarvoja ei ole vielä tässä vaiheessa tuotteistettu tai standardoitu. Arvottaminen ja hinnoittelu tapahtuu ostajan ja myyjän välillä. Luontoarvokohteita voivat olla esimerkiksi Metso -elinympäristöt tai niitä muistuttavat kohteet, joihin ei kuitenkaan ole saatavilla julkista rahoitusta.

”Metsänomistajat ovat kiinnostuneita vapaaehtoisuuteen perustuvasta monimuotoisuustyöstä”, muistuttaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola. MTK:n tavoitteena on, että luontoarvomarkkinat tuovat myös taloudellista hyötyä metsänomistajille.

Monimuotoisuuden edistämisen keinoja pohditaan tällä hetkellä laajasti. Vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin perustuvia malleja ei kuitenkaan ole ollut tarjolla. ”Luontoarvot.fi -palvelu on tärkeä avaus uudenlaisten markkinoiden syntymiselle”, Mäki-Hakola toteaa.

Luontoarvot.fi -palvelua on viimeistelty kevään ja alkukesän aikana. ”Palvelu on alkuvaiheessa ilmoitustaulu -tyyppinen järjestelmä, jonka avulla luontoarvoja myyvät metsänomistajat ja ostajat voivat kohdata”, kertoo kenttäpäällikkö Seppo Niskanen. Alkuvaiheessa luontoarvokauppa tehdään palvelun ulkopuolella, mutta tulevaisuudessa palveluun on tarkoitus lisätä toiminnallisuuksia mm. sopimusten solmimiseen liittyen. ”Palvelua kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen ja ideoiden perusteella”, Niskanen jatkaa.

Luontoarvot.fi palvelusta toivotaan eri toimijoiden yhteistä hanketta. MTK kutsuu metsänomistajat ja muut toimijat rohkeasti mukaan palvelun kehittämistyöhön. ”Palvelussa voidaan edistää yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamista tai vaikkapa luontoon perustuvien palveluiden kehittymistä”, Mäki-Hakola sanoo. Myös luonnontuote- ja luomukeruukauppa voi hyötyä palvelusta.

Luontoarvot.fi tuo MTK:n tavoitteen mukaisesti markkinarahoitusta monimuotoisuuden turvaamiseen, tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtoisia tulolähteitä metsistään ja toimii rohkaisuna kaikille tekoihin luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa CoReorient Oy.

 

Lisätietoja:

metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola puh. 040 502 6810

kenttäpäällikkö Seppo Niskanen puh. 050 5730 860