Takaisin Suomi mukaan rahoittamaan USA:n maatalouden ilmastoinnovaatioaloitetta

Uutinen

Suomi mukaan rahoittamaan USA:n maatalouden ilmastoinnovaatioaloitetta

02.11.2021

Tänään Glasgow’n ilmastokokous COP26:ssa julkaistiin USA:n maatalouden ilmastoinnovaatioaloite Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate), jonka tavoitteena on lisätä ja nopeuttaa kansainvälisiä ilmastotavoitteita tukevia innovaatioita maataloussektorin ja elintarvikejärjestelmien tutkimus- ja kehitystyössä. Suomi osallistuu työhön raportoimalla noin 7 miljoonan euron hankkeet kumppanimaana.

Aloitteiseen on tähän mennessä liittynyt noin 30 maata ja Gates Foundation. Euroopasta mukana ovat ainakin Suomi, Tanska, Ruotsi, Iso-Britannia, Liettua, Unkari, Romania ja Irlanti. Hankkeen osallistujat sitoutuvat lisäämään investointeja aiheeseen ja laatimaan seurantajärjestelmän niille. Rahoitus voi kohdistua joko kotimaahan tai kansainväliseen yhteistyöhön.

Maatalouden ilmastoinnovaatioaloitteeseen liittyneet maat lisäävät investointeja ilmastotavoitteita tukevaan maatalouden ja ruokajärjestelmien kehitykseen. Investoinnit keskittyvät maatalous- ja elintarvikejärjestelmien innovaatioihin ja T&K-ohjelmiin, jotka voivat parantaa ja lisätä kestävästi maatalouden tuottavuutta, parantaa elinkeinoja, suojella luontoa ja biologista monimuotoisuutta.

Jo olemassa olevia lähestymistapoja kehitetään ja innovoidaan uusia toimintatapoja parantaakseen maatalouden sietokykyä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Aloitteen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja koordinointia ilmastoon liittyvässä maatalouden tutkimus- ja kehitystyössä.

MTK:n Juha Ruippo näkee oleellisena kysymyksenä sen, kuinka innovaatiot saadaan käyttöön kentällä: tutkimustietoa on jo olemassa ja foorumeita tämän tiedon jakamiseen, mutta oleellista on saada uudet toimintatavat muuttamaan viljelijöiden työtapoja ja käytänteitä. Haasteellista on myös, miten kansallisia ja kansainvälisiä toimia seurataan ja miten tuloksia mitataan.

Suomesta yhteistyötä vetää Ulkoministeriö ja koordinaatioryhmässä ovat Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Ympäristöministeriö, Luke, Syke, Sitra ja MTK. MMM:n tutkimusjohtaja Mikko Peltonen on aloitteessa Suomen johtava tutkija.

Aloitetta koordinoi Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien hallinto, jotka kertoivat suunnitelmista julkaista maatalouden ilmastoinnovaatioaloite Bidenin ilmastohuippukokouksessa huhtikuussa. Aloite kestää viisi vuotta eli vuodesta 2021 vuoteen 2025.Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kehitysyhteistyö, EU-asiat, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), WFO, FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: ilmastonmuutos, ilmasto, yhteistyö, innovaatiot, kansainvälinen yhteistyö