Takaisin Maatalouden ilmastotiekartta esillä toimialojen vähähiilitiekarttojen yhteenvetoraportissa

Uutinen – Maaseutuympäristö

Maatalouden ilmastotiekartta esillä toimialojen vähähiilitiekarttojen yhteenvetoraportissa

22.10.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut raportin, joka tiivistää viimeisen vuoden aikana tehtyjen toimialojen tiekarttojen päätulokset. Raporttiin sisältyy myös tiivistelmät julkaistuista tiekartoista, hankkeen keskeiset johtopäätökset, kuvaus työprosessista sekä arviot jatkotyöstä sekä siitä, miten tiekarttojen antia hyödynnetään Suomen ilmasto- ja energiatyössä kohti vähähiilisyyttä.

Tiekartat osoittavat, että hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 on teollisuuden ja muiden toimialojen osalta saavutettavissa olemassa olevilla tai näköpiirissä olevilla teknologioilla. Tiekarttojen toteutuminen edellyttää kuitenkin, että investointiympäristö on suotuisa ja useat reunaehdot toteutuvat.

– Vaikka tiekartat on nyt julkaistu, on käytännön työ monin osin vasta alkamassa yrityksissä ja valtionhallinnossa. Onnistumisen ratkaisee lopulta se, kuinka hyvin tiekartoissa esille nousseet toimet muuttuvat konkreettisiksi investoinneiksi ja uusiksi toimintatavoiksi. Tässä on keskeistä toimi­alojen ja yritysten sitoutuneisuus, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.
 
– Samaan aikaan valtiovallan on luotava edellytykset mittaville investoinneille ja muille toimille, ministeri Lintilä lisää.
 
MTK:n ja SLC:n toimeksiannosta Luken laatima maatalouden ilmastotiekartta on myös mukana yhteenvetoraportissa.
 
– Kiitos TEMille hyvästä ja tärkeästä raportista. Suomalainen maatalous on olennaisessa roolissa matkalla kohti ilmastoneutraalia Suomea. Maatalouden ilmastokysymykset ratkaistaan siellä missä ne vaikuttavat eniten. Maatalouden päästöistä 75 % on lähtöisin maaperästä. Maatalous on metsätalouden ohella ainoa toimiala, joka voi sitoa hiilidioksidia, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola muistuttaa.Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: ilmastotiekartta


Suositellut artikkelit

Eurooppalainen Suomi järjesti Suomen ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa syksyn aikana Ilmastoaiheisia keskustelufoorumeita webinaareina 21.10. Tampereella, 27.10. Helsingissä 29.10. Kuopiossa sekä 2.11....