null Nurmiviljely Suomen vahvuutena

Uutinen – Kotieläimet ja maito

Nurmiviljely Suomen vahvuutena

12.11.2020

Maitovaltuuskunta ja MTK:n maitovaliokunta järjestivät MTK:n jäsenille suunnatun webinaarin ”Vastuullinen ja kannattava maito” 11.11.2020. Webinaari oli suosittu. Linjoilla oli liki 90 kuulijaa. Seminaarissa kuultiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ajankohtaiskatsaus sekä tuoreen eläinsuojeluasiamiehen, Saara Kupsalan puheenvuoro. Webinaari tarjosi kuulijoilleen herkkua online-shattin muodossa. Kuulijat pääsivät esittämään kysymyksiä niin ministerille kuin eläinsuojeluasiamiehellekin. 

Kotieläintalous ja erityisesti maidontuotanto on Suomen maatalouden kivijalka. Maidontuotannolla on pitkät perinteet ja sillä on myös iso kansantaloudellinen merkitys. Nautakarjataloudella on tärkeä merkitys myös maaseudun elinvoimaisuudelle.

-    Tästä meidän on pidettävä huolta. Maidontuotannolla on myös vahva merkitys paljon keskustelua herättäneeseen luonnon monimuotoisuuteen ja sen turvaamiseen. Lehmä on erittäin monipuolinen eläin myös tästä näkökulmasta, Leppä muistuttaa.

Suomi on erittäin kilpailukykyinen nurmeen perustuvassa maataloudessa. Nurmiviljely on Suomen vahvuus. Nurmi kasvaa Suomessa hyvin, sillä aurinkoa, viileää säätä ja vettä riittää. Lisäksi nurmea voidaan viljellä koko maassa.  Luonnon olosuhteet nimenomaan maidontuotannolle ovat erittäin suotuisat. 

-    Maito ja nurmi muodostavat sellaisen kombinaation. Se on maisemaa, monimuotoisuutta ja ruuantuotantoa, sanoo Leppä. 

Suomessa nurmi on yleinen pellonkäyttömuoto. Siksi sillä on iso merkitys. 

-    Nurmen hiilensidonta, maan parannus- ja ravinteiden sitomiskyky ovat aivan ainutlaatuisia. Ne ovat ratkaisu moniin asioihin. 

Hiilineutraalisuus kunnianhimoisena tavoitteena on äärimmäisen tärkeä ja sitä meidän pitää ehdottomasti tukea. Se edellyttää hiilen sitomista entistä enemmän maaperään, lannan käytön tehostamista, energian ja ravinteiden hyödyntämistä tehokkaammin ja turvemaiden päästöjen hillitsemistä. 

-    Korostan sitä, että muistetaan kaikki kertoa näistä asioista myös julkisesti. Se on se asia, jolla me pystymme väärää tietoa oikaisemaan. 

Kaikki ruuantuotanto aiheuttaa ympäristölle jalanjälkiä. 

-    Emme tuota ruokaa suotta, vaan tuotamme sitä tarpeeseen. Maidossa on paljon ravintoaineita. Maito on ravintosisällöltään ylivertainen ja se kuuluu olennaisena osana suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Leppä kannusti maidontuottajia tuottamaan hyvää, korkealaatuista maitoa kestävällä tavalla ja ajattelemaan asioita ylisukupolvisesti. 

-    Silloin meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua ja tehdä asioita kannattavalla tavalla. 

Kupsala aloitti eläinsuojeluasiamiehenä


Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala aloitti työssään syyskuun alussa. Virka on määräaikainen 31.12.2023 saakka. 


Eläinsuojeluasiamiehen tehtäviin kuuluu edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Hän myös tukee ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi esimerkiksi osallistumalla keskustelutilaisuuksiin.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtäväkuvaan kuuluu myös osallistuminen eläinten hyvinvoinnin ja suojelun neuvottelukuntien työskentelyyn. Esimerkkinä tuotantoeläinten hyvinvointineuvottelukunta, joka on hyvin laajapohjainen eri sidosryhmistä koostuva neuvottelukunta. Lisäksi Kupsala osallistuu myös monien työryhmien työskentelyyn.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia yhteiskunnallisella tasolla. 

-    En käsittele yksittäisiä asiatapauksia, en ratko niitä tai ota niihin kantaa, vaan edistän yleisellä tasolla eläinten hyvinvointia ja toimin yleisellä tasolla. Eläinsuojeluvalvonnan toteuttaminen ei kuulu myöskään työnkuvaani, muistuttaa Kupsala.  

Eläinsuojeluasiamiehen virka on sijoitettu Ruokavirastoon ja toimipaikka on Seinäjoki. Eläinsuojeluasiamies toimii virassaan itsenäisesti ja riippumatta. Ruokavirasto ei ohjaa Kupsalan toimintaa ja ne kannat ja lausunnot, joita hän tekee, edustavat eläinsuojeluasiamiehen kantoja.

-    Olen itsenäinen toimija tällä kentällä. Tehtävä perustuu nykyisen hallituksen ohjelmaan. 
 Marjukka Mattio

maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+35850 533 8924

aiheet: maito, maidontuotanto, kotieläintuotanto, nurmi

Suositellut artikkelit

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. MTK järjesti 13.12 webinaarin, jossa opastettiin valtuuksien tekemiseen. Jos et päässyt linjoille, ei hätää, webinaarin tallenne on...

Liu lau laskiaista! Laskiaisena on perinteisesti syöty tukevia liharuokia, joiden voimalla on ollut hyvä laskeutua pääsiäiseen saakka kestävään paastoon. Vaikka laskiaista vietetään keskellä kylmintä...

Maitovaltuuskunta: Kiitos, kun valitset suomalaista

Nappulat kaakkoon ja kanava kohilleen, kun Yle Radio Suomessa kuullaan lehmätarinoita. Langoilla on märehdittyjä tarinoita ihka oikeilta maitotiloilta. Maidontuottajat kertovat, minkälaista se elämä ja työnteko...