Takaisin Maidontuotanto

Artikkeli – Kotieläimet ja maito

Maidontuotanto

09.06.2020

Suomessa maidontuotanto perustuu hyvin kasvavan nurmen viljelyyn. Keskimäärin lehmä syö päivässä noin 50-55 kiloa nurmesta tehtyä esikuivattua säilörehua, jota täydennetään väkirehulla. Täydennysrehuna on usein ohraa, kauraa ja rypsiä sekä kivennäisiä ja vitamiineja. Suomalainen maitoketju onkin edelläkävijä soijattomassa maidontuotannossa.

Suomalainen maito – nurmesta se lähtee

Nurmi sitoo hiiltä. Nurmiviljelyä tutkitaan ja kehitetään parasta aikaa niin, että nurmien hiilensidontaa saataisiin tehostettua. Monivuotisella nurmella on myös oleellinen merkitys maan kasvukunnon parantamisessa. 

Maidontuotannosta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä päästöjä useat suomalaiset meijerit maidontuottajineen ovat lähteneet pienentämään monipuolisin tavoin. Maitotilalliset ovat laskeneet ahkerasti tilojensa hiilijalanjälkeä ja osallistuneet hiiliviljelijäkoulutuksiin. Maidontuotantoketjussa on mahdollisuuksien mukaan satsattu myös uusiutuvan energian, kuten biokaasun ja aurinkoenergian tuotantoon. 

Suurin osa lehmistä elää pihattonavetassa

Lähes kaikki suomalaiset lehmät ja maitotilat kuuluvat nautojen terveydenhuoltorekisteriin, Nasevaan. Lehmien terveydenhuoltoa seuraamalla edistetään eläinten terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä kansanterveyttä.

Noin 70 % lehmistä elää pihattonavetoissa, joissa ne voivat vapaasti liikkua, syödä, juoda ja levätä. Uusia parsinavetoita ei ole enää muutamiin vuosiin rakennettu. Alalla on vahva tahtotila lisätä lehmien ulkoilua, sillä se parantaa muun muassa lehmien sorkkaterveyttä, lihaskuntoa ja hyvinvointia. 

Robottilypsy lisääntyy Suomessa. Lehmä voi käydä robotilla lypsyllä omaan tahtiinsa. Yli puolet Suomessa tuotetusta maidosta on jo robottien lypsämää. Luomumaidon osuus on noin 4 % tuotetusta maidosta. Maitotiloilla on kiinnostusta luomumaidontuotantoon. 

Suomalainen maito on huippulaatuista

Suomalainen maitoketju on jo 1920-luvulta saakka tehnyt työtä maidon hygieenisen laadun eteen, mikä näkyy meijeriin toimitetun maidon huippulaatuna. Noin 97 prosenttia tuotetusta maidosta luokitellaan vuosittain parhaaseen E-luokkaan. Suomalaisen maidon laatu kestää myös kansainvälisen vertailun, mikä kertoo maitotiloilla tehtävästä huolellisesta työstä. Kuluttajille laatutyö välittyy muun muassa laadukkaina ja turvallisina tuotteina.

Lypsylehmien ja maidontuotannon määrät laskussa

Maitotilojen määrä laskee tänä vuonna alle 5000. Maitotiloilla on keskimäärin reilut 50 lypsylehmää. Tänä vuonna tuotetaan noin 2 160 miljoonaa litraa maitoa ja lypsylehmien määrä laskee alle 247 000.

 

Esite: Suomalainen maito – nurmesta se lähtee (pdf)

Faktapaketti ja someviestinnän työkalupakit sinulle jäsen!

  Hei jäsen, lataa maitoyrittäjän faktapaketti tai someviestinnän ty

Marjukka Mattio

asiantuntija, maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+358 50 533 8924

aiheet: maito, maidontuotanto, lehmä


Suositellut artikkelit

Suomalaiset lehmät tuottavat huippulaatuista maailmanluokan maitoa. Suomessa maidontuotanto perustuu tuotantoeläinten hyvinvointiin, satavuotiseen hygieniatyöhön ja hyvin kasvavan nurmen viljelyyn.  Eetu ja Mila...

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n organisoima Maailman maitopäivä 1.6. juhlistaa maidon moninaisia merkityksiä eri puolilla maailmaa. Suomessa maidontuotannolla on tärkeä rooli huoltovarmuuden...

Jersey-rotuinen Orawa ja Holstein-rotuinen Okadi saapuvat tiistaina 5.11.2019 klo 11-13 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen edustalle, Yliopistonkatu 3. Nämä lehmät esittäytyvät mielellään, sillä ne pitävät...

4

31.05.2019

Maailman maitopäivä 1.6.2019

31.05.2019

FAO organisoi maitopäivän korostaakseen maidon tärkeää asemaa maailmanlaajuisena elintarvikkeena.