Takaisin Maitovaltuuskunta: Suomalainen maidontuotanto kestävän ruuantuotannon kärjessä

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Maitovaltuuskunta: Suomalainen maidontuotanto kestävän ruuantuotannon kärjessä

16.11.2023

Maitovaltuuskunta korostaa suomalaisen maidontuotannon potentiaalia kestävässä ruuantuotannossa ja ilmaisee kiitoksensa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille ponnisteluista suomalaisen maatalousviennin edistämiseksi. Maitovaltuuskunta rohkaisee ministeriä jatkamaan tätä tärkeää työtä, joka luo edellytyksiä kestävälle tuotannolle ja jonka arvo heijastuu aina tuottajalle asti.

Ministeri Essayah ja Ruokaviraston pääjohtaja Leena Räsänen vierailivat Maitovaltuuskunnassa 15.11.2023. Vierailukutsu esitettiin erityisesti tarpeesta muuttaa tukien maksatusaikataulua ja aikaistaa tukien maksamista erityisesti Etelä-Suomen maitotiloille. Maitovaltuuskunnan mielestä tukimaksatus tulee järjestää etupainotteisemmin ja maksupäivämäärät pitää lyödä lukkoon jo hyvissä ajoin. 

Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Tiina Linnainmaa korosti lehmäpalkkion merkitystä maitotiloille, sillä palkkiolla maksetaan esimerkiksi urakointilaskuja, pellon vuokria ja lainanlyhennyksiä.

  • Lehmäpalkkio on maitotiloilla läpikulkuerä. Seuraukset näiden maksujen myöhästymisistä ovat raskaita ja kauaskantoisia, painotti Tiina Linnainmaa.

Maitoala ilmaisee vahvan tahtotilansa ja uskonsa suomalaisen maidontuotannon tulevaisuuteen. Maitotilat ovat valmiita investoimaan ja kehittymään, kunhan poliittiset ja taloudelliset näkymät ovat selkeät. Metsäkatoasetuksen ja maksatusaikataulun aiheuttamista epävarmuustekijöistä on päästävä eroon, jotta alan rakennekehitys voi käynnistyä useiden kriisivuosien jälkeen.

Maitoalan tulevaisuuden varmistaminen ja nuorten viljelijöiden houkutteleminen alalle vaatii rakennusinvestointitukien turvaamista niin nykyisessä kuin tulevassakin tilanteessa. Ilmastonmuutos, kuivuuden lisääntyminen ja korkea eläintiheys asettavat ympäristöhaasteita muualla Euroopassa, mutta Suomessa olosuhteet ovat suotuisat maidontuotannolle, kun otetaan huomioon sademäärä, pinta-alan laajuus ja hyvin kasvava nurmikasvusto sekä korkea osaaminen.

Maitovaltuuskunta korostaa, että sijoittajien ja rahoittajien on tunnistettava mahdollisuudet kestävään ruuantuotantoon. Nurmi kasvaa koko Suomessa erinomaisesti ja maitoalalla on osaamista jalostaa nurmi kestävästi ruokaketjuun lisäarvoa tuottaviksi maitotuotteiksi.

Vaikka hallinnon ja viljelijöiden näkemykset maitosektorin haasteista ovat pitkälti yhtenevät, tarvitaan konkreettisia toimia alan selviytymisen ja kehittymisen tukemiseksi, jotta kestävä ruuantuotanto voidaan taata.

---------------- 

Maitovaltuuskunta on vuonna 1995 perustettu maito-osuuskuntien rekisteröimätön yhdistys, johon kuuluu 16 maito-osuuskuntaa. Nämä osuuskunnat vastaavat noin 94 % Suomessa meijeriin toimitusta maidosta. Maitovaltuuskunnassa on noin 50 kokousedustajaa. 
--------------- 
Maitovaliokunta on Maitovaltuuskunnan, MTK:n ja SLC:n perustama yhteistyöelin.   

-----------

Lisätietoja: 
Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Tiina Linnainmaa, puh. 040 551 3712
Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen, puh. 040 732 7388 
Maitoasiamies Marjukka Mattio, puh. 050 533 8924  

 


Marjukka Mattio

asiantuntija, maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+358 50 533 8924