Takaisin Maitovaltuuskunta: Maitotiloilla suuri merkitys maamme ruokaturvaan ja maaseudun elinvoimaisuuteen

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Maitovaltuuskunta: Maitotiloilla suuri merkitys maamme ruokaturvaan ja maaseudun elinvoimaisuuteen

16.03.2023

Yli 4500 maitotilalla on huomattava merkitys Suomen maaseudun elinvoiman ja ruokaturvan tukijalkana. Maidontuotannon myyntitulot ovat yli 915 miljoonaa euroa vuodessa eli lähes 40 prosenttia maatalouden yhteenlasketuista myyntituloista. Maitotilat ovat merkittävä osa syrjäisen maaseudun yrityksistä. Ne työllistävät ja pitävät maaseudun asuttuna. Yksi maitotila työllistää tilan oman väen lisäksi muun muassa maatalouskone- ja tarvikemyyjiä, lomittajia, neuvojia, eläinlääkäreitä, urakoitsijoita sekä runsaasti väkeä koko elintarvikeketjussa aina kauppaan asti.  

-    Maitotilat pitävät maaseudun elinvoimaisena, josta on tärkeää huolehtia myös turvallisuuden näkökulmasta, painottaa joensuulainen maidontuottaja, MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen.  

Suomessa on maitotiloja Ahvenanmaalta Utsjoelle, sillä nurmi kasvaa hyvin koko maassa. Se antaa kestävän lähtökohdan maidontuotantoon. Suomalaiset lehmät syövät pääosin nurmea ja käyttävät hyödyksi elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Lehmät tuottavat ravintorikasta, ensiluokkaista maitoa, josta ympäri Suomea sijaitsevat meijerit jalostavat moninaisia maitotuotteita.

Maidontuotannon kustannukset ovat kuitenkin nousseet jyrkästi viimeisen kahden vuoden aikana ja ovat edelleen varsin korkealla tasolla. Tästä johtuen maitotilojen yrittäjätulo on romahtanut. Maidontuotannon kannattavuuden heikennyttyä maatalouden tuista ei ole enää varaa tinkiä. 

-    Seuraavalla hallituskaudella tulee huolehtia siitä, että maidontuotantoa pystytään harjoittamaan ja tukemaan tasapainoisesti koko maassa, korostaa maidontuottaja, Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä.  

Maitovaltuuskunta oli koolla 15.3. Kuopiossa. Kokouksessa linjattiin myös maitoalan tavoitteet EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP) vuoden 2027 jälkeen. 

-    Tarvitaan vahva maatalousbudjetti ja vahvaa kahden pilarin yhteistä maatalouspolitiikkaa ruokaturvasta ja tuotannon kestävyydestä huolehtimiseksi sekä edistämiseksi. Kestävyyden kaikki osa-alueet: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys on huomioitava, painottaa Linnainmaa.
 
---------------   
Maitovaltuuskunta on vuonna 1995 perustettu maito-osuuskuntien rekisteröimätön yhdistys, johon kuuluu 16 maito-osuuskuntaa. Maitovaltuuskunnassa on noin 50 kokousedustajaa.
----------------
Maitovaliokunta on Maitovaltuuskunnan, MTK:n ja SLC:n perustama yhteistyöelin.  
----------------  
Lisätietoja:  
Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Tiina Linnainmaa, puh. 040 551 3712 
Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen, puh. 040 732 7388  
Maitoasiamies Marjukka Mattio, puh. 050 533 8924   


aiheet: maito