Takaisin Suomalaiset tuottajajärjestöt ovat sitoutuneet maatalouden energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseen

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Suomalaiset tuottajajärjestöt ovat sitoutuneet maatalouden energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseen

11.04.2024

MTK ja ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC allekirjoittivat maatalouden materiaalitehokkuutta kehittävän toimialasopimuksen yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja puutarhatalouden etujärjestöjen kanssa.

Energia- ja materiaalitehokkuus on kannattavuustoimien lisäksi tärkeä osa maatalouden vastuullisuutta. Energiatehokkuuden kehittämisen lisäksi uusi sopimus keskittyy erityisesti maatalouden materiaalitehokkuuteen.

Ravinteiden ja tuotantopanosten kierrätys on arkipäivää kotimaisessa maataloudessa. Pienelläkin parannuksella voidaan saavuttaa merkittäviä vaikutuksia.

”Maataloudessa on tiedostettu kiertotalouden hyödyt jo pitkään. Sopimus tähtää tilakohtaisten palveluiden ja neuvonnan avulla kehittämään entisestään tilojen resurssien käyttöä. Tehokas ja ympäristöä suojeleva maatalous on myös tärkeä osa huoltovarmuuttamme”, MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri kommentoi.

Allekirjoitettu sopimus on jatkoa vuosina 2010 ja 2016 tehdyille sopimuksille maatilojen energiatehokkuuteen liittyen. Nykyinen sopimus kattaa meneillään olevan CAP-kauden.

Energia- ja materiaalitehokkuussopimukseen kuuluvat tuetut palvelut toteutetaan Suomen CAP-suunnitelman kautta. Tilojen on mahdollista saada investointitukia sekä tuettua energia- ja materiaalitehokkuusneuvontaa suunnitelman neuvontatoimien kautta, ja yrityksille on tarjolla kehittämistukia toimintansa tehostamiseen.

”Tuottajat tekevät päivittäin tärkeää työtä maatalousluonnon hyväksi. Sopimuksen ja sen kautta mahdollistettavien tukien ja neuvonnan kautta pyritään energia- ja materiaalitehokkuuden parhaita käytäntöjä tuomaan osaksi päivittäistä toimintaa”, Kristeri kommentoi.

Lue tiedote kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilta.

Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto edistää bio- ja kiertotaloushankkeita. : KiertoaSuomesta.fi auttaa osaltaan saavuttamaan materiaalitehokkuuden tavoitteita.Juho Hämäläinen

viestinnän asiantuntija

metsät, ympäristö ja maankäyttö

+358 50 553 9176

aiheet: kestävä maatalous