Takaisin Metsätalouden tukijärjestelmä uudistuu

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsätalouden tukijärjestelmä uudistuu

24.11.2023

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, Metka, astuu voimaan 1.1.2024. Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keruuseen, terveyslannoituksiin, metsätieverkoston ylläpitoon, sekä määräaikaiseen suojeluun ja metsäluonnon hoitoon. Suometsien ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnetä tukea, mutta maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen ja erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Uutena tuettavana työnmuotona Metkaan on tullut kulotus. Tukea myönnetään jatkossakin vain yksityismetsiin.

Jatkossa taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki maksetaan s. de minimis -tulena, joten tukea ei tarvitse enää hakea ennakkoon, vaan tuki haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Taimikon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa heti vuoden alussa Metka-lain tultua voimaan. Tukea ei voi saada kuluvan vuoden puolella tehtyihin töihin.

Muut työlajit vaativat ennakkosuunnitelman. Työt voi aloittaa vasta kun metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman ja tukihakemuksen. Metka-hakemusten käsittely alkaa vaiheittain ensi vuonna.  Ennakkotiedon mukaan taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoitusten tukihakemusten käsittely alkaa maaliskuussa, ympäristötuen ja tiehankkeiden huhtikuun loppupuolella ja suometsän hoitohankkeiden ensi kesän aikana. Kulotusta koskevia tukihakemuksia voi lähettää metsäkeskukseen maaliskuun alusta, jotta kevään kulotuskausi saadaan käytettyä hyödyksi.

Tukitasot ja tukiehdot määrittävä valtioneuvoston asetus vahvistettiin 16.11.2023. Hallitusohjelman puuntuotannon tukiin kohdistunut budjettileikkaus näkyy erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun tuessa: perustuki hoitotyöhön on jatkossa 200 euroa hehtaarille ja korotus pienpuun keruukohteille 100 euroa hehtaarille. Terveyslannoituksen tuki puolestaan nousee. Tuki on 155 euroa hehtaarille boorilannoituksessa ja 270 euro hehtaarille suometsien tuhkalannoituksessa. Metsäteiden perusparannuksen tuki on jatkossa 70 prosenttia kustannuksista. Uutta on, että myös yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettava perusparannushanke voi saada tukea, jolloin tuki on 6000 euroa kilometrille. Uutta on myös ympäristötukeen tuleva ns. kannustinkorvaus: kohteilla, joilla on runsaasti kuollutta puuta ja lahopuustoa, maksetaan tuki 20 prosentilla korotettuna.

Kaikkiaan ensi vuodelle on valtion budjetissa esitetty puuntuotannon tukiin käytettäväksi hieman yli 38 miljoonaa euroa. Vuosille 2025 – 2027 puuntuotantoon osoitettaisiin vuosittain noin 36 miljoonaa euroa. Leikkausta on siis noin 15 miljoonaa euroa verrattuna aiempaan tasoon.  Ympäristötukeen ja metsäluonnon hoitoon on ensi vuodelle budjetoitu noin 8 miljoonaa euroa.Lea Jylhä

asiantuntiija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

aiheet: mtk, metka