Takaisin Metsänomistajat haluavat edistää luonnon monimuotoisuutta

Uutinen

Metsänomistajat haluavat edistää luonnon monimuotoisuutta

25.11.2020

Metsänomistajat pitävät luonnon monimuotoisuutta tärkeänä, kertoo MTK:n teettämä Ympäristöluotain-kyselytutkimus. Lähes kaikki ovat valmiita kehittämään omaa toimintaansa ja tekemään enemmän toimia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Monimuotoisuuden edistämistoimiin metsänomistajat toivovat taloudellisia kannustimia. Lainsäädännön kiristämistä ei toivota.

Erityisesti monimuotoisuusasioita pitävät tärkeänä alle 55-vuotiaat, Etelä-Suomessa asuvat ja pienehköjen, alle 20 hehtaarin metsätilojen omistajat.

Se, miten paljon omilla toimilla koetaan voitavan vaikuttaa monimuotoisuusasioihin, sen sijaan vaihtelee. Noin puolet kokee, että omilla toimilla on paljon tai erittäin paljon merkitystä.

Eniten omaan monimuotoisuutta edistävään toimintaan vaikuttaa oma halu ja tavoitteet, toiseksi eniten metsäsertifioinnin vaatimukset ja kolmanneksi eniten lainsäädäntö. Myös julkisella keskustelulla ja yleisellä mielipiteellä koetaan olevan jonkin verran vaikutusta.

Monimuotoisuuden edistämiseksi oli jätetty sekapuustoa, eli lehtipuita havumetsiin metsänhoidon yhteydessä (65% vastaajista) seuraavaksi eniten oli jätetty säästöpuita ja lahopuuta (55%). Tekopökkelöitä oli jättänyt 20% ja ilman korvausta metsätalouden ulkopuolelle jättänyt joitain metsäkohteita 14% vastaajista.

Nykyisin käytössä olevat keinot riittävät useimpien metsänomistajien mielestä turvaamaan monimuotoisuutta. 76% metsänomistajista on sitä mieltä, että vapaaehtoisuus on ensisijainen toimintamalli.

Neljännes metsänomistajista kokee julkista painetta omaa toimintaa kohtaan. Eniten paine liittyy luonnon monimuotoisuuden asioihin, mutta myös ilmastomuutokseen ja vesiensuojeluun. Paineen kuitenkin koetaan vahvistavan ammattiylpeyttä oman elinkeinon harjoittamista kohtaan.

Tutkimus toteutettiin nettikyselynä MTK:n jäsenrekisteristä tehdylle 3000 metsänomistajan otannalle. Vastauksia saatiin 561. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.aiheet: monimuotoisuus