Takaisin Metsänomistajat haluavat lisätä metsissään sekä hiilensidontaa että puuntuotantoa

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsänomistajat haluavat lisätä metsissään sekä hiilensidontaa että puuntuotantoa

19.09.2019

Metsien hiilensidonta on tärkeää suomalaisille metsänomistajille ja he ovat myös markkinaehtoisesti valmiita tuottamaan hiilensidontapalveluita. Tämän kertoo tuore metsänomistajien keskuudessa tehty Metsätutka-kysely. Suosituimmat hiidensidontaa lisäävät keinot edistävät samanaikaisesti sekä puuntuotantoa että hiilensidontaa.

Yli 50 prosentille metsänomistajista metsissä tapahtuva hiilensidonta on tärkeää tai erittäin tärkeää heidän oman metsätaloutensa harjoittamisen kannalta. Vain alle kymmenelle prosentille metsänomistajista asia ei ole lainkaan tärkeä.

Yli 60 prosenttia metsänomistajista on kiinnostunut korvausta vastaan tuottamaan hiilensidontapalveluita, mikäli markkinat olisivat olemassa. Ainoastaan 13 prosenttia metsänomistajista suhtautuu kielteisesti markkinaehtoisten hiilensidontapalveluiden tuottamiseen.

Metsätuhoja estävä metsänhoito (52% vastaajista) ja joutomaiden metsitys (49% vastaajista) ovat metsänomistajille kaikkein houkuttelevimmat tavat lisätä metsien hiilensidontaa. Metsien lannoitus koettiin kiertoajan pidentämistä ja tiheämpää metsien kasvatusta houkuttelevammaksi keinoksi lisätä metsien hiilensidontaa.

Metsien pysyvä suojelu koetaan metsänomistajien keskuudessa kaikkein vähiten houkuttelevaksi tavaksi lisätä metsien hiilensidontaa.

- Kyselyn tulos kannattaa ottaa vakavasti sekä metsätalouden tulevan kannustinjärjestelmän että maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen tähtäävän järjestelmän valmistelussa. Puuntuotannon lisääminen ja hiilensidonnan edistäminen eivät metsänomistajien mielestä ole toisiaan poissulkevia, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä syyskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 558, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttiyksikkö 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy