Takaisin Metsätalouden uusi tukijärjestelmä (METKA) eduskunnassa

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsätalouden uusi tukijärjestelmä (METKA) eduskunnassa

10.10.2022

Hallituksen esitys laista metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi annettiin eduskunnalle budjettilakina 19.9.2022. Jatkossa tukea myönnettäisiin taimikon- ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen, ympäristötukeen ja luonnonhoitoon sekä suometsien hoidon suunnitteluun. Myös metsänhoidollinen kulotus palautuu tuettavaksi työlajiksi.

Suurin muutos nykyiseen Kemera-järjestelmään verrattuna liittyisi suometsiin. Ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnettäisi tukea. Sen sijaan tukea myönnettäisiin suometsien hoidon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, ml. ojien kunnostus, metsänhoitotyöt, hakkuut, luonnonhoito kuin ennallistaminenkin. Suunnitelman perusteella varsinaista toteutuksen tukea myönnettäisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja piennarteihin. Suunnitteluun myönnetyn tuen suuruus riippuisi suunnittelualueen koosta ja mukana olevien kiinteistöjen lukumäärästä.

Jatkossa taimikon- ja nuoren metsän hoidon tuki maksettaisiin ns. de minimis -tukena. Tällöin ennakkohakemusta ei vaadittaisi, vaan tuki maksettaisiin ns. jälkirahoitteisena tukena. METKA-järjestelmän mukaan taimikon- ja nuoren metsän hoidon tukea saaneilla kohteilla hoito- ja kunnossapitovelvoite lyhenee viiteen vuoteen. Tämä mahdollistaisi rehevillä kohteilla tuen maksamisen toiseenkin kertaan tukikauden aikana.

Tarkemmat tukiehdot määritellään valtioneuvoston asetuksella. Asetusluonnos tulee lausunnolle syksyn aikana. Tukijärjestelmä vaatii komission hyväksynnän. Tämä prosessi käynnistyy eduskunnan hyväksyttyä lain. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2024. Kemera-järjestelmä on näillä näkymin voimassa vuoden 2023 loppuun ja sen mukaisia tukihakemuksia otetaan vastaan 1.10.2023 asti.

 


Lea Jylhä

asiantuntiija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

aiheet: metka