Takaisin MTK kirjelmöi ministeriötä metsäkatoasetuksesta: Valtion annettava nopeasti takeet tiloille, joihin asetus jo iskee

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK kirjelmöi ministeriötä metsäkatoasetuksesta: Valtion annettava nopeasti takeet tiloille, joihin asetus jo iskee

29.05.2023

MTK vaatii valtiolta nopeasti takeita tuotannon jatkosta nautatiloille, joiden investointeja EU:n metsäkatoasetus saattaisi takautuvasti koskea.  Asetuksen tulkinnasta riippuen vuoden 2020 jälkeen toteutetut tai aloitetut naudanlihan tuotantoon liittyvät investoinnit olisivat asetuksen vastaisia, mikäli niiden toteuttaminen on vaatinut metsänraivausta. Tulkinta tekisi myös tilojen tuotteista markkinakelvottomina.

MTK pitää jo tällä hetkellä kymmeniä nautatiloja koskevaa epävarmuutta kohtuuttomana ja perustuslain vastaisena. MTK on perjantaina kirjelmöinyt maa- ja metsätalousministeriön johtoa. MTK julkaisee alla kirjeen kokonaisuudessaan.

-----

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

EU:n metsäkatoasetus on asettanut kymmeniä tiloja täysin kestämättömään tilaan. Metsäkatoasetuksen mukaan vuoden 2020 jälkeen toteutettu metsänraivaus navettarakennuksen tieltä voi johtaa naudan lihan myyntikieltoon. Useat tilat Suomessa ovat joutuneet laittamaan rakennushankkeensa jäihin epävarman tilanteen johdosta. MMM on itsekin kehottanut viivyttämään investointihankkeita metsäkatoasetuksen vuoksi.

Investoineet tilat ovat voineet saada jo toteutuneisiin tai käynnissä oleviin hankkeisiinsa investointitukea kansallisista sekä Euroopan unionin varoista sekä saada rakentamisen edellytyksenä olevat ympäristö- ja rakennusluvat voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Toteutusvaiheessa olevien investointien pysyvyyssuojaan ja tilallisten oikeusturvaan on nyt panostettava epäselvän oikeustilan takia.

Yritystoimintansa kehittämiseen investoinneilla yrittäjillä on oikeusvaltiossa vahva oikeus saada suojaa investoinneilleen sekä elinkeinon harjoittamiselle. Metsäkatoasetuksessa on elementtejä, jotka ovat Suomen perustuslain vastaisia. Valittu sääntelymekanismi kieltää metsäkatoasetuksen nojalla tuotteiden markkinoille pääsy on omiaan hämärtämään valtion vastuuta ja korvausvelvollisuutta.

Taannehtiva lainsäädäntö ei ole hyväksyttävää Suomessa eikä EU-lainsäädännössä. EU-vaikuttamista tulee tehdä voimakkaasti ja vaatia EU:ta tekemään nopeutetussa aikataulussa soveltamisohje maatilarakentamiselle sekä ryhdyttävä tarvittaviin säännösmuutoksiin. EU ei kuitenkaan pysty tätä akuuttia asiaa ratkaisemaan riittävän nopeasti.

Tilallisilla ei ole aikaa odottaa investointiensa kanssa. MTK vaatii, että Suomen valtion on kiireellisesti taattava, että 1.1.2021-18.4.2023 voimassa olleiden säännösten mukaisesti suunnitellut ja rahoitetut hankkeet voidaan toteuttaa ja navetoita, karjasuojia ja muita rakennuksia sekä raivattuja peltoja voidaan jatkossakin käyttää markkinoille hyväksyttävien maataloustuotteiden tuottamiseen. Valtion on annettava elinkeinonharjoittajille vakuus oikeusturvan toteutumisesta.

Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja

 

Lisätietoja: johtaja Juha Ruippo, 040 5533 232

 


Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232