Takaisin Metsäkatoasetuksen vaikutukset maidon- ja naudanlihantuotantoon paljastuivat kyselyssä

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Metsäkatoasetuksen vaikutukset maidon- ja naudanlihantuotantoon paljastuivat kyselyssä

24.08.2023

Tuoreessa MTK:n kyselyssä selvitettiin metsäkatoasetuksen vaikutuksia tilatasolla. Kyselyyn vastasi lähes 500 tilaa, jotka edustavat 6,7 % Suomen maitoa ja naudanlihaa tuottavista tiloista.

Tulosten mukaan 10 % tiloista oli jo tehnyt investointeja asetuksen takautuvan jakson aikana. Näistä vain 13 % uskoi, ettei asetus aiheuttaisi kustannuksia. Tilat, joilla on muuten mahdollisuus ja halu investoida, eivät kykene sitä tekemään asetuksen tulkinnallisuudesta johtuen. Epäonnistunut tiedotus on pahentanut tilannetta. 

Investoinneista tiloista noin joka kuudes oli joutunut tekemään muutoksia asetuksen vuoksi, kuten rakennuspaikan siirtoa tai ylimääräisiä maansiirtotöitä.

Kyselyn tuloksissa havaittiin, että noin 4,5 % laajentavista maito- ja naudanlihatiloista oli rakentanut tuotantorakennuksia metsäkadoksi tulkittavalle alueelle. Mikäli nykyinen tulkinta toimeenpantaisiin, tilat arvioivat kustannusten olevan 500 000-1 000 000 € per tila. Yli 90 % viiden vuoden sisällä investoivista tiloista uskoi asetuksen tuovan lisäkustannuksia erilaisten tekijöiden, kuten teiden rakentamisen ja maansiirtokustannusten vuoksi.

Tulosten perusteella jopa 21 % maito- ja 29 % naudanlihatiloista ei kykenisi laajentumaan tai rakentamaan asetuksen nykyisen tulkinnan mukaisesti rikkomatta asetusta. Epäselvät tiedot ja väärinkäsitykset korostuivat kyselyssä, ja monet tilat eivät uskaltaneet lähteä perinnebiotooppien kunnostukseen. Lisäksi laidunnuksen vaikeutuminen ja eläinten hyvinvoinnin heikkeneminen nousivat esiin.

Kokonaisuudessaan tulokset osoittivat, että metsäkatoasetuksen tulkinnallisuus haittaa tilojen halukkuutta ja mahdollisuuksia investoida. Epäonnistunut tiedotus lisäsi epävarmuutta, ja monet tilat kohtasivat haasteita uudelleenrakennuskustannusten ja menetettyjen tulojen suhteen. Lisäksi laidunnuksen vaikeutuminen ja investointien estyminen vaikuttavat haitallisesti sekä eläinten hyvinvointiin että biodiversiteettiin.

Kyselyn tulokset täällä. Marjukka Mattio

asiantuntija, maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+358 50 533 8924

Vikke Schildt

avustava asiantuntija, maitosektori

+358 20 413 2111

+358 50 479 0032

Saara Patama

asiantuntija, liha

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 44 0539 285

aiheet: maidontuotanto, naudanlihantuotanto