Takaisin Metsäkatoasetuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelun kuulemistilaisuus 26.3. klo 9.00 – 11.30

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Metsäkatoasetuksen kansallisen täytäntöönpanon valmistelun kuulemistilaisuus 26.3. klo 9.00 – 11.30

18.03.2024

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää metsäkatovapaita tuotantoketjuja koskevan EU-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta webinaarin 26.3.2024. Tilaisuudessa esitellään asetuksen alustavaa sisältöä ja lain valmistelun aikataulua. Kansallisella lailla annetaan kansalliset säännökset toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä ja asetuksen noudattamatta jättämisestä aiheutumista seuraamuksista.

EU:n metsäkatoasetus tuli voimaan 29.6.2023. Asetuksen mukaan tuotteiden markkinoille saattaminen edellyttää, että ne ovat metsäkatovapaita, noudattavat kansallista lainsäädäntöä ja niillä on asianmukaisen huolellisuuden vakuutus. Asetus koskee nautaeläimiä, kaakaota, kahvia, öljypalmua, kumia, soijaa ja puuta.  

Vaikka komission ohjeet asetuksen toimeenpanosta eivät ole vielä valmiita eikä tiedonsyöttämisen automatisointia varten tarvittavia rajapintoja ei ole määritetty, asetuksen soveltamisen siirtymäkausi umpeutuu 30.12.2024. 

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti tahoille, joiden toimintaa metsäkatoasetus koskee sekä myös tutkimuslaitoksille, hallinnolle, järjestöille ja keskeisille sidosryhmille.  

Alustava ohjelma: 

  • Tilaisuuden avaus klo 9 

  • Metsäkatoasetus ja sen velvoitteet toimijoille ja kauppaa käyville, maa- ja metsätalousministeriö 

  • Metsäkatoasetusta koskevan kansallisen lainvalmistelun tilanne, maa- ja metsätalousministeriö 

  • Vaikutusten arviointia koskevan selvityksen alustavia tuloksia, Luonnonvarakeskus 

  • Näkemyksiä valmistelussa olevasta kansallisesta sääntelystä, Ruokavirasto 

  • Kommenttipuheenvuorot 

  • Tilaisuuden päätös klo 11.30 


Ilmoittautuminen ma 25.3. klo 12 mennessä. MMM toimittaa päivitetyn ohjelman sekä osallistumislinkin ennen tilaisuutta. 

Ilmoittaudu tästäJuha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: mmm, metsäkatoasetus, toimenpano