null Metsävaltuuskunta kokousti Tampereella 4.8.

Uutinen – Maankäyttö

Metsävaltuuskunta kokousti Tampereella 4.8.

4.8.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n metsävaltuuskunta piti ylimääräisen kokouksen Tampereen Solo Sokos Hotel Tornissa tiistaina 4.8.

Koronavirusriskin vuoksi kokous pidettiin erityisjärjestelyin.

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola nosti avauspuheenvuorossaan esille omaisuudensuojan rapautumisen poliittisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa.

Metsävaltuuskunta päätyi esittämään MTK:n valtuuskunnalle, että MTK:n jäsenpalveluvaliokuntaan mhy-toimihenkilöjäseneksi valittaisiin Länsi-Uusimaan toiminnanjohtaja Kari Korpi.

Metsävaltuuskunnan ja metsäjohtokunnan sääntöihin tehtiin järjestöuudistuksen edellyttämä jäsenmaksujärjestelmään liittyvä muutos. Samassa yhteydessä sääntöihin tehtiin eräitä muita muutoksia ja täsmennyksiä mm. päätösvaltaisuuteen ja kokousajankohtiin liittyen. Jatkossa metsävaltuuskunnan päätösvaltaisuus edellyttää, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään kaksi kolmasosaa metsävaltuuskuntaan kuuluvien edustajien kokonaisäänimäärästä on saapuvilla

Metsävaltuuskunta päätti kokouksessaan metsäperusteisen edunvalvontamaksun rakenteesta. Tehdyistä päätöksistä on lähetetty yhteenveto metsävaltuuskunnan jäsenille sekä metsänhoitoyhdistysten puheen- ja toiminnanjohtajille.

Metsävaltuuskunta hyväksyi tasa-arvon edistämiseen liittyvän suosituksen. Nelisenkymmentä prosenttia metsänomistajista on naisia, mutta naisten nykyinen osuus metsänhoitoyhdistysten luottamustoimissa ei vastaa tuota määrää. Metsäjohtokunnan pohjaesitys käsitteli mhy-valtuustovaalien ehdokasasetantaa ja mhy-toimielimiä, mutta keskustelun myötä hyväksyttyyn suositukseen lisättiin maininta tasa-arvon huomioimisesta myös eri työryhmiä ja toimikuntia tai muita sellaisia koottaessa

Metsävaltuuskunta hyväksyi metsänhakkuusopimuksen (pystykauppa) sopimusehtoja ja metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun yleisiä sopimusehtoja koskevat malliehdot.

Metsäpoliittisessa yleiskeskustelussa puhutti mm. metsäomaisuuden valuminen kasvottomille rahastoille, tuulivoimaloiden edellyttämät sähkölinjavedot metsissä, metsien yksityisteiden kulkuluvat, mhy-kehittämisohjelma ja MTK:n järjestöuudistus.Klaus Hartikainen

Jäsenviestintäpäälikkö

Jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+35820 413 2316

+35840 169 2060

Anne Rauhamäki

viestinnän suunnittelija

Metsä

+35820 413 2384

+35840 820 7867

aiheet: mtk, metsänhoitoyhdistykset, metsävaltuuskunta

Suositellut artikkelit

Suomen perustuslaissa taataan, että jokaisen ihmisen omaisuuden suoja on turvattu. Metsänomistajan on kovin vaikea tunnistaa omaisuudensuojaa meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa tai...