Takaisin Tiirola MTK:n metsävaltuuskunnassa: Omaisuudensuojalle kunnianpalautus ja oma professuuri

Tiedote – Maankäyttö

Tiirola MTK:n metsävaltuuskunnassa: Omaisuudensuojalle kunnianpalautus ja oma professuuri

04.08.2020

Suomen perustuslaissa taataan, että jokaisen ihmisen omaisuuden suoja on turvattu. Metsänomistajan on kovin vaikea tunnistaa omaisuudensuojaa meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa tai käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, sanoi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola metsävaltuuskunnan kokouksessa Tampereella.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola

Perusoikeuksien epätasapaino vähentää maanomistajien luottamusta yhteiskuntaan. Sekä omaisuudensuoja että elinkeinovapaus tuntuvat jäävän vähempiarvoisiksi niin politiikassa, mediassa kuin juridisessa keskustelussa. - Löytyykö enää sellaista puoluejohtajaa, joka uskaltaa nostaa omaisuudensuojan sille kuuluvan tasavertaiseen asemaan tai edes sanoa ääneen, että perusoikeuksilla ei ole järjestystä, Tiirola kysyi.

- Oikeustieteen opetuksessa omaisuudensuoja ja perinteinen maa- ja vesioikeus ovat liian pitkään loistaneet poissaolollaan ja painopiste on siirtynyt ympäristöoikeuteen. Puurakentamista olemme edistäneet lahjoitusprofessuurilla. Nyt voisi olla aika koota voimia omistusoikeuden professuuria varten.

Marinin hallituksella on metsänomistajien kannalta menossa kolmen keskeisesti omaisuudensuojaan kytkeytyvän lainsäädännön uudistaminen:

Lunastuslaki piti saada eduskuntakäsittelyyn heti kesälomien jälkeen, mutta tässä aikataulussa ei pysytä. Lakiluonnos ei ole käynyt vielä edes lausunnoilla. Ongelmana on, että osa puolueista ei halua minkäänlaista korvauskerrointa lunastuskorvauksiin, kun taas toiset haluavat. Uudistuksia on kuitenkin pakko tehdä, että laki vastaisi perustuslakia. Hallituspuolueet ovat vääntäneet lunastuslaista nyt riittävästi, on aika saada esitys nähtäville ja eduskunnan käsittelyyn.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksessa pitäisi löytää tasapaino luonnon monimuotoisuuden suojelun ja luonnonsuojelun hyväksyttävyyden välillä. On muistettava, että eri lait ovat eri asioita varten, minkä vuoksi esim. kaavoituksen käyttäminen sellaiseen suojeluun, joka ei perustu muuhun lainsäädäntöön, ei ole hyväksyttävää. Lisääntyvien rajoitteiden aiheuttamat taloudelliset menetykset tai lisäkustannukset eivät voi jäädä maanomistajan ja metsätalouselinkeinon maksettaviksi.

- Velvoittava lainsäädäntö ei ole ainoa käytettävissä oleva ohjauskeino: maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat toimintamallit ovat osoittautuneet sekä hyväksyttäviksi että vaikuttaviksi, Tiirola muistutti.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselta odotamme tuntuvia parannuksia maanomistajien oikeusturvaan ja omaisuudensuojaan. Kaavoituksella harjoitettava suojelupolitiikka ei voi jatkua nykyisellään. Lakia tulisi valmistella siten, että maanomistajan oikeusturva toteutuu aina: maanomistajia on kuultava suoraan, suojelulla tulee olla lakiin perustuva peruste ja päätöksistä pitää tarvittaessa pystyä valittamaan. Korvausten on lisäksi toteuduttava oikeudenmukaisesti.

Lisätietoja: MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puh. 044 5384280Suositellut artikkelit

Koronakriisistä toipuminen edellyttää menestyvää yritystoimintaa. Suomen hallituksen tulee kaikin keinoin edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Valiokunta on huolissaan ajatuksista kieltää laillisia...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n metsävaltuuskunta piti ylimääräisen kokouksen Tampereen Solo Sokos Hotel Tornissa tiistaina 4.8.