Takaisin MTK:n Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta huolissaan elinkeinovapaudesta

Tiedote

MTK:n Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta huolissaan elinkeinovapaudesta

28.08.2020

Koronakriisistä toipuminen edellyttää menestyvää yritystoimintaa. Suomen hallituksen tulee kaikin keinoin edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Valiokunta on huolissaan ajatuksista kieltää laillisia elinkeinoja. Valiokunta edellyttää, että elinkeinovapautta puolustetaan, eikä yrittäjyyttä lakkauteta poliittisin päätöksin, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Leena Erälinna.

Suomi näytti selviävän koronakriisistä kohtuullisin pienin vahingoin. Valitettavasti viimeinen viikko on näyttänyt, että ongelmat taloudessa eivät ole ohi. Suuret vientiteollisuuden irtisanomiset ja tehtaiden lakkauttamiset osoittavat, että poliittisilta päättäjiltä tarvitaan päätöksiä, joilla edistetään yrittäjyyttä, työllistämistä ja investointeja.

MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta on huolissaan puolueiden halusta kieltää laillisia elinkeinoja. Tässä tilanteessa Suomella ei ole varaa yhteenkään yrityksen menetykseen. 

-  Jos hallitus päättäisi kieltää turkistuotannon, mikä elinkeino olisi seuraavana, kysyy Erälinna. 

- Turpeen tuotannon kieltäminen on monella seuraavana listalla. Valitettavan monelta puuttuu ymmärrys, että energiatuotannon lisäksi turpeella on suuri merkitys esimerkiksi kuivikkeena lisäten eläinten hyvinvointia. Kieltojen asemasta tarvitaan keinoja, joilla elinkeinoja kehitetään eteenpäin.

Jos yrittäjyys Suomessa tehdään hankalaksi, löytävät isot yritykset tuotantomahdollisuuksia muista maista. Pienemmät yritykset saattavat joutua lopettamaan toimintansa. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta vaatii, että hallitus ei päätöksillään tule hankaloittamaan elinkeinon harjoittamista. Etenkin maaseudun luonnonvaroihin perustuva yrittäjyys voi nostaa Suomen koronasuosta ja samalla myös turvata maamme kehittymisen entistä ilmastoystävällisemmäksi maaksi

Lisätietoja: Leena Erälinna, Elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtaja, 0400 541 496