Takaisin Viljanen MTK:n valtuuskunnassa: Puolustamme kynsin ja hampain omaisuuden suojaa

Tiedote – Yrittäminen

Viljanen MTK:n valtuuskunnassa: Puolustamme kynsin ja hampain omaisuuden suojaa

05.08.2020

Maamme historia osoittaa kiistattomasti, että vahva yksityinen omistusoikeus, omaisuuden suoja, on ollut ja on edelleen länsimaisen yrittäjyyden, yksityisen ja yhteisen varallisuuden kartuttamisen kulmakivi sekä elinehto- hyvinvointivaltiomme perusta, sanoi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen järjestön valtuuskunnan kevätkokouksen avauspuheenvuorossaan Tampereella.

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen
MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen

Viljanen korosti puheenvuorossaan, että maamme kaikkien hehtaarien hyödyntäminen vaatii asumisen, elämisen ja yrittämisen edellytysten turvaamista maamme joka kolkassa.

–Julkisen keskustelun perusteella monet poliitikot tai tutkijat haluaisivat peruuttaa takaisin sarkajaon aikaan, keskittämällä asutuksen takaisin vähintääkin ryhmäkyliin – tai pikemminkin vain suurempiin taajamiin ja kaupunkeihin, Viljanen sanoi.

Ympäristönsuojelun ja ilmastopolitiikan varjolla esitetään, että yksityisen omaisuuden ympärille voisi syntyä tilanne, jossa naapurilla, kunnalla, valtiolla tai vaikkapa jollekin yhdenasianliikkeelle voisi omasta tahdostaan syntyä oikeuksia suhteessa toisten omaisuuteen. Mikä pahinta, tässä ajattelumallissa syntyy yleensä vain oikeuksia – ilman oikeuksiin liittyviä velvollisuuksia.

Tästä esimerkiksi käy kansalaisaloite, jossa esitetään pakollista naapureiden kuulemista ennen hakkuita. Epäsuorempi esimerkki ovat laskelmat, joissa ei huomioida metsissämme tai pelloillamme tapahtuvaa hiilensidontaa hyödyksemme, mutta puunkäytössä ja ruoan syömisessä vapautunut hiili lasketaan meidän hiilipäästöksemme.

– Puolustamme kynsin ja hampain yksityisen omaisuuden suojaa ja maanomistajan oikeutta hyödyntää omaisuuttaan kestävästi. Vastustamme pakkokeinojen käyttöä ja alihintaisia korvauskäytäntöjä, joiden yhdistelmää voi selkeydenkin vuoksi kutsua sosialisoinniksi, Viljanen korosti.

Viljanen nosti esille, että perinteisten sosialisoinnin muotojen rinnalle, maahamme on pikkuhiljaa ujuttautunut kaavasuojelun, laajojen sidosryhmäkuulemisten, kuntalaisvalitusten ja kansalaisaloitteiden siivellä uudenlainen suojelusosialisoinnin malli. Tätä kautta on syntynyt uusi edunvalvonnan kenttä, jossa vastapuolemme perustelee omaisuuden suojan sivuuttamista niin sanotuilla korkeimmilla päämäärillä ilman sivumainintaakaan velvoitteiden konkreettisesta korvaamisesta rajoitteiden kohteelle, omistajalle.

– Hallituksen on puolustettava maaomistajuutta ja yrittäjyyttä oikeudenmukaisuutta edistävällä tavalla niin kotimaassa kuin EU-foorumeilla sekä huolehdittava siitä että meidän ainoat hiiltä sitovat elinkeinomme, maa- ja metsätalous, saavat oikeutta niin taakanjaosta kuin tulonjaosta päätettäessä, Viljanen patistaa.


Lisätietoja
Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen, 050 525 2727Suositellut artikkelit

Koronakriisistä toipuminen edellyttää menestyvää yritystoimintaa. Suomen hallituksen tulee kaikin keinoin edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Valiokunta on huolissaan ajatuksista kieltää laillisia...

MTK:n kevätvaltuuskunta pidettiin erityisjärjestelyin Tampereen Solo Sokos Hotel Tornin kokoustiloissa keskiviikkona 5.8. Kokouksen ajankohta siirtyi keväältä elokuulle koronatilanteen takia. Kokouksessa käsiteltiin...