null MTK:n valtuuskunta kokoontui Tampereella 5.8.

Uutinen – Jäsenyys

MTK:n valtuuskunta kokoontui Tampereella 5.8.

5.8.2020

MTK:n kevätvaltuuskunta pidettiin erityisjärjestelyin Tampereen Solo Sokos Hotel Tornin kokoustiloissa keskiviikkona 5.8. Kokouksen ajankohta siirtyi keväältä elokuulle koronatilanteen takia. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. MTK:n järjestö- ja jäsenmaksu-uudistusta. Valtuuskunta valitsi keskuudestaan uudet varapuheenjohtajat.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan Viljanen korosti omistusoikeuden ja omaisuuden suojan roolia maaseudun elinkeinojen edunvalvonnassa.

MTK kiitti Tiina Linnainmaata 12 vuoden työstä hänen jäädessään pois valtuuskunnan 1. varapuheenjohtan tehtävästä.  Tehtävään oli imua, sillä ehdolla oli peräti viisi kandidaattia: maidon- ja lampaanlihantuottaja Helena Pesonen Etelä-Karjalasta, MTK Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja ja viljanviljelijä Johanna Kankaanpää, MTK Keski-Suomen puheenjohtaja ja maidontuottaja Tero Lahti, viljanviljelijä ja kanankasvattaja Anna Setälä Varsinais-Suomesta sekä naudanlihantuottaja Anne Kangasvuori-Hosike Satakunnasta. Äänestyskierroksia jatkettiin niin kauan, kunnes yksi ehdokkaista sai yli puolet annetuista äänistä. Joka kierroksella pudotettiin pois vähiten ääniä saanut ehdokas.

Valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajaksi valittiin neljännellä äänestyskierroksella Tero Lahti, joka voitti vastaehdokkaansa Anna Setälän täpärästi yhdellä äänellä.


MTK:n valtuuskunnan 2. varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti mhy Mänty-Saimaan hallituksen puheenjohtaja Sari Lantta.


Kuvassa vasemmalta oikealle: Juha Marttila, Sari Lantta, Eerikki Viljanen, Tero Lahti ja Tiina Linnainmaa.

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin esitteli järjestön vuoden 2019 vuosikertomuksen, jonka valtuuskunta hyväksyi pienin korjauksin. Järjestön keskeisin toiminta vuonna 2019 löytyy listattuna täällä.


Valtuuskunta hyväksyi Wallinin esittelemät järjestön avaintavoitteet vuodelle 2021. Avaintavoitteet ovat:
1. Voimistamme biotalouden edellytyksiä vihreänkasvun moottorina.
2. Hyödynnämme maaseudun tuotteiden japalveluiden kasvaneen arvostuksen jäsenten tuloja lisäävällä tavalla.
3. Rakennamme järjestön ja jäsenten yhteistä tunnetilaa yhdessä tekemällä.
4. Organisaatiosta tehot irti ja roolit selviksi.

Valtuuskunta myönsi MTK:n kultaisia ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat erittäin ansiokkaalla tavalla pitkän aikaa toimineet liiton tai metsänhoitoyhdistyksen johtokunnassa/hallituksessa tai muissa luottamustehtävissä taikka ovat muuten ansiokkaasti toiminut järjestön päämäärien hyväksi valtakunnallisella tai maakunnallisella tasolla. Valtuuskunnan yhteydessä julkistettiin myös johtokunnan keväällä myöntämien ansiomerkkien saajat.

Yhdistysten vuoden Helmi -palkinnon saivat MTK Itä-Uudenmaan yhdistyksen maanmuokkauspäivät.  Kunniamaininnan sai MTK Nurmon Farmiralli-tapahtuma.

Järjestöuudistus ja jäsenmaksu-uudistus etenivät valtuuskunnassa johtokunnan esitysten mukaisesti. Asiasta löydät tarkempaa tietoa täältä.

MTK:n jäsenpalveluvaliokuntaan mhy-toimihenkilöjäseneksi valittiin mhy Länsi-Uusimaan toiminnanjohtaja Kari Korpi.

Yleiskeskustelussa puhutti mm. tuore maatalouden ilmastotiekartta, sähkömarkkinalaki ja hajautettu energiantuotanto, valkohäntäpeuran ja muiden eläinlajien vahingot maa- ja metsätaloudelle sekä järjestön kuluttajatyö.

Vastauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Juha Marttila nosti esille suomalaisen elintarvikeketjun hyvän iskukyvyn koronan aikana. Huoli ruuan hintakehityksestä on kuitenkin noussut. Marttila korosti, että ruuan hinnassa on kyse suomalaisen työn hinnasta.

Marttila esitteli lopuksi MTK:n yhteenvedon maa- ja metsätalouden ilmastoskenaarioista ja niiden hintalapusta. Tähän asiaan palaamme tarkemmin lähiaikoina.Matti Voutilainen

järjestöjohtaja

ryhmän yleisjohto, järjestötoiminnan ohjaus ja kehittäminen, jäsenmaksurahoitus, liittojen ja yhdistysten talouskysymykset, jäsenetujen kehittäminen

+35820 413 2476

+358400 672 807

Klaus Hartikainen

viestintäjohtaja

+35820 413 2316

+35840 169 2060

Perttu Pyykkönen

edunvalvontajohtaja

ryhmän yleisjohto

+35820 413 2520

+358400 754 928

aiheet: mtkn valtuuskunta

Suositellut artikkelit

1

05.08.2020

Helmi-palkinto MTK-Itä-Uusimaalle

05.08.2020

Tänä vuonna Helmi-palkinto matkaa MTK-Itä-Uusimaalle ja kunniamaininta MTK-Nurmolle

MTK:n kultaisen ansiomerkin saamisen ehtona on, että asianomainen henkilö on erittäin ansiokkaalla tavalla pitkän aikaa toiminut liiton tai metsänhoitoyhdistyksen johtokunnassa/hallituksessa tai...

Maamme historia osoittaa kiistattomasti, että vahva yksityinen omistusoikeus, omaisuuden suoja, on ollut ja on edelleen länsimaisen yrittäjyyden, yksityisen ja yhteisen varallisuuden kartuttamisen kulmakivi sekä...