Takaisin METSO ja Helmi – suojeluohjelmien tavoitteet ylittyivät viime vuonna

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

METSO ja Helmi – suojeluohjelmien tavoitteet ylittyivät viime vuonna

14.02.2022

Monimuotoisuus on noussut metsätalouden kestävyyskeskustelussa ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalle. Maanomistajat ja metsänhoitoyhdistykset ovat sitoutuneet monimuotoisuustyöhön tuloksekkaasti. Maanomistajille vapaaehtoisissa METSO- ja Helmi -suojeluohjelmissa vuosi 2021 olikin tavoitteiden ylittymisen riemujuhlaa.

METSO ELY-keskuksissa

Suojelun vuositavoite ylittyi sadoilla hehtaareilla, ja sopimuksia solmittiin liki 5100 hehtaaria. Valtaosa suojelusta oli pysyvää. Ohjelman väliraportissa (2018) todetaan kaiken METSO-suojelun olevan ekologisesti hyvin vaikuttavaa. Iso kohde on vaikuttavampi. Muutosta ei ole näköpiirissä, koska kohteiden keskikoko on 11 hehtaaria. Pysyvän suojelun keskikorvaukset nousivat 6800 euroon. METSOn vuoden 2025 kokonaistavoitteesta 96 000 ha on saavutettu liki 90 prosenttia.

Maakunnittain suojelu on edennyt epätasaisesti. Itä- ja Pohjois-Suomessa tavoitteet on jo ylitetty. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueella työtä vielä riittää. Jatkossa METSOn resursseja kohdistetaan entistä enemmän näihin maakuntiin.

METSO metsäkeskuksessa

Metsäkeskuksessa käytettiin 10 vuoden ympäristötukivaroja enemmän kuin koskaan. Sopimuksia solmittiin peräti 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tavoitteena oli 3500 ha, mutta sopimuksia solmittiin yli 4400 hehtaarille. Huipputulosta auttoivat metsäkeskuksen koulutusten myötä metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsätoimijoiden selvästi lisääntynyt kohdevälitys. Korvausten keskiarvo on reilu 2100 euroa. Kokonaistavoitteesta 82 000 ha on saavutettu 68 prosenttia.

Luonnonhoitohankkeiden toteutus ei edennyt tavoitteiden mukaisesti toimijakentässä tapahtuneiden muutosten jälkeen. Aktiivisessa luonnonhoidossa on paljon potentiaalia.

Helmi-ohjelma

Helmi-ohjelman ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli myös menestyksekäs. Vapaaehtoista soidensuojelua toteutettiin maanomistajien kanssa neuvotellen lähes 6100 hehtaaria pääosin Pohjanmaan maakunnissa. Tavoite ylittyi yli 1000 hehtaarilla. Vähäpuustoisuuden myötä soidensuojelun korvaukset ovat METSO-sopimuksia alhaisempia. Keskikorvaus oli noin 1200 euroa hehtaarilta. Luonnontilaisen suon muuttaminen rahaksi muun kuin suojelusopimuksen kautta on hankalaa.

Helmi-ohjelmassa elinympäristöjen luonnonhoito ja ennallistaminen ovat merkittävässä roolissa. Metsähallitus ennallisti soita lähes 6400 hehtaaria. Lisäksi Helmissä toteutettiin kulotusta, perinnebiotooppien hoitoa ja esimerkiksi pienvesien kunnostuksia satoja hehtaareja.

Jatko

Sekä METSO että Helmi jatkuvat itsenäisinä vuoteen 2030 asti. METSO-ohjelman jatkokauden tavoitteet vuodesta 2025 eteenpäin valmistellaan pian. Vapaaehtoinen suojelu ei siis ole menossa minnekään.

Kuluvana vuonna ohjelmien rahoitusta valitettavasti leikataan. Vaikka taustalla ovat talouden realiteetit, kulkee kehitys väärään suuntaan. Vapaaehtoisuus on osoittautunut voittavaksi ratkaisuksi luonnonsuojelussa. Toiminta on hyväksyttävää, kun maanomistaja saa päättää. Tulokset puhuvat puolestaan. Mtk ja metsänhoitoyhdistykset vaikutamme rahoituksen turvaamiseen.

Hyviä kohteita kannattaa joka tapauksessa tarjota edelleen. Ohjelmat on helppo erottaa toisistaan: puustoiset kohteet METSOon ja muut Helmiin. Jos päätökset oman tilan luontokohteista pohdituttavat, kannattaa olla yhteydessä omaan metsänhoitoyhdistykseen.


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+358 40 573 1131

aiheet: metso-ohjelma, suojelu, helmi-ohjelma