Takaisin Mikä/Kuka tämä on?

Blogi – Jäsenyys

Mikä/Kuka tämä on?

02.11.2016

1. Hän on valtakunnallisesti merkittävän järjestöllisen toimielimen puheenjohtaja, hän on etujärjestön valtuuskunnan, johtokunnan ja sen johtoryhmän jäsen, hän toimii myös usein vastuuhenkilönä ja on järjestönsä ykkösjohtaja - kiistatta. Hän toimii myös paikallistason ja maakuntatason eri luottamustehtävissä. Hän on demokraattisesti tehtäviinsä valittu, myös arvostettu ja asiantunteva. Hän toimii päättäjänä, valvoo organisaatiota ja myös jäsenen etua. Hän on tarvittaessa myös esimies.

2. Hän on valtakunnallisesti merkittävän järjestöllisen toimielimen puheenjohtaja, hän on etujärjestön valtuuskunnan, johtokunnan ja sen johtoryhmän jäsen, hän toimii tuotantosektorin johtokunnan jäsenenä. Hän toimii myös paikallistason ja maakuntatason eri luottamustehtävissä. Hän on demokraattisesti tehtäviinsä valittu, myös arvostettu ja asiantunteva. Hän toimii päättäjänä, valmistelijana ja esimiehenäkin.

Jos ei nyt varmaankaan ihan sanatarkasti mutta asiallisesti kuitenkin nuo kaksi edellä esitettyä kysymystä juolahti mieleeni luettuani jälleen toiminnanjohtaja Pentti Piiparin (ent. MTK Uudenmaan liiton toiminnanjohtaja ) kirjaa: Muistikuvia elämäni varrelta.

Kirja käsitteli mm. erästä MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajan senaikaista valintaprosessia. Silloin oli liikkeellä ”lista”, jossa analysoitiin asioita, asemaa ja henkilöitä. Ettei vaan lista olisi ollut MTK:n lakimiesten tekemä.
Keskusteltiin hallinnon jäsenten roolista suhteessa päätöksentekoon. Erityisesti painotettiin valtuuskunnan puheenjohtajan roolia jääviyden näkökulmasta. Silloin käsittääkseni tehtiin mm. periaatepäätös siitä, että MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajana ei voi toimia samalla päättäjänä ja valmistelijana. Ratkaisu toteutuikin siten että, valtuuskunnan puheenjohtaja ei ollut johtokunnan eikä esim. valiokunnan jäsen.

Tästä on aikaa, mutta olisiko syytä hieman miettiä eri päätöksentekijäin roolia jääviydenkin kannalta. Kun nyt luette vielä alun kaksi kohtaa uudelleen, ne tuntuvat jotenkin tutuilta? Saattaa olla hyvinkin tarkoituksenmukaista, että luottamus toimii näin, mutta entäpä jos se joskus meneekin henkilötasolle asti. Esimerkkejäkin kun on.

Asiaan liittyy myös se, että usein piilotetusti asetamme järjestönä poliitikon, virkamiehen jne. jääviydenkin kyseenalaiseksi. Olisiko aiheellista, että myös ”oma pöytä on puhdas”.

Syksyn aikana tulee valittavaksi MTK-järjestön piirissä varsin paljon uusia päättäjiä. Heidän työtään ja rooliaan helpottaa selkeät pelisäännöt. Ristikkäisyyksistä/päällekkäisyyksistä pitää kantaa huolta niiden oikeassa valossa; ei pelkästään henkilökysymyksinä vaan asiallisesti. 

Olen ennenkin esittänyt ja nytkin: MTK:lla pitää olla oma päälakimies; valtuuksineen (vrt. ”oikeuskansleri”). Eikä tämä koske pelkästään jääviysasioita.

Olen varmaankin oikeassa, että ajatukseni herättää monenkaltaisia mielipiteitä. Siksi sanonkin, että palataan asiaan heti ”parin… kolmen vuoden päästä” (kun asia on yht´äkkiä ajankohtainen).

Hyvää syksyä,

Markku Vuorensola
mvuorens(at)welho.com

VETERAANIVÄRINÄÄ

Markku Vuorensola, eläkkeellä, MTK


agrologi
MTK-liiton toiminnanjohtaja 1980-91
kansanedustaja 1991-1999
MTK:n vastaava järjestökouluttaja 1999-2012