Takaisin MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekarttaan liittyvä kysely on käynnissä

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekarttaan liittyvä kysely on käynnissä

13.06.2023

MTK on lähettänyt osalle jäsenistään luonnon monimuotoisuutta koskevan kyselyn. Kysely on lähetetty joka kymmenennelle maatalousperusteiselle jäsenelle sekä joka kymmenennelle metsäperusteiselle jäsenelle.

MTK toivoo kyselyyn runsaasti vastauksia. Vastaamalla jäsenet ovat mukana lisäämässä ymmärrystä maatalousyrittäjien ja metsänomistajien näkemyksistä sekä vaikuttamassa siihen, millaisia kannanottoja MTK tekee.

Luonnon monimuotoisuus on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle ympäristöasioiden keskiöön. Maa- ja metsätaloudella on tärkeä rooli hyvinvoivan luonnon turvaamisessa ja edistämisessä. Maa- ja metsätaloutta haastetaan, mutta ne tarjoavat toisaalta myös ratkaisuja.

MTK ja SLC tekevät parhaillaan yhdessä tutkijoiden kanssa maa- ja metsätaloutta käsittelevää luonnon monimuotoisuuden tiekarttaa, johon kysely liittyy. Tiekartasta on tarkoitus tulla vahva yhteiskunnallinen puheenvuoro ja edunvalvonnan väline, joka tarjoaa tietoon perustuvan ja tasapainoisen ratkaisumallin toiminnan kehittämiseksi. Tiekartta julkaistaan syksyllä 2023.

Kaikki kyselyyn liittyvät tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: luonnon monimuotoisuus, metsien monimuotoisuus