Takaisin MTK julkaisee luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjelman

Uutinen

MTK julkaisee luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjelman

09.03.2020

MTK:ssa on laadittu luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettia koskeva ohjelma, jossa linjataan maa- ja metsätalouden toimintaa ja sen kehittämistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Ohjelmaluonnokseen pyydettiin valmisteluvaiheessa kommentteja kaikilta MTK-liitoilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä. MTK:n johtokunnan helmikuussa hyväksymä ohjelma julkaistaan kotimaassa ja Brysselissä maaliskuun aikana.

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi ympäristöön liittyväksi yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi. Maa- ja metsätaloutta haastetaan tässäkin teemassa sekä kotimaassa että EU-tasolla. MTK:n uudella ohjelmalla vahvistetaan edunvalvontaa ja viestitään yhteiskunnalle MTK:n ja sen jäsenten sitoutumisesta kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan luonnon monimuotoisuuden osalta. Ohjelman tavoitteena on siten myös kohottaa MTK:n jäsenten arvostusta ympäristötoimijoina tuomalla esiin jäsenten tekemiä positiivisia ympäristötekoja.

Aiemmin laaditun MTK:n ilmasto-ohjelman tavoin myös luonnon monimuotoisuutta koskevassa ohjelmassa keskitytään maa- ja metsätalouden omaan näkökulmaan eli siihen, mitä MTK:n edustamat elinkeinot voivat tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi ja millaista tukea muulta yhteiskunnalta näiden toimien toteuttamiseksi tarvitaan. Ohjelmassa tuodaan esiin maa- ja metsätalouden keinot luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi hyvillä viljely- ja metsänhoitokäytännöillä, kohdennetulla luonnonhoidolla ja ennallistamisella sekä maanomistajalähtöisellä vapaaehtoisella suojelulla.

Suomenkielinen versio ohjelmasta julkaistaan medialle suunnatussa julkistustilaisuudessa Helsingissä 16.3.Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti