null MTK kiittää hallitusta kausityövoiman saatavuutta helpottavista linjauksista ja päätöksistä

Uutinen – Viljely ja muut kasvit

MTK kiittää hallitusta kausityövoiman saatavuutta helpottavista linjauksista ja päätöksistä

6.5.2020

MTK on tyytyväinen siitä, että hallitus teki tänään linjauksia ja päätöksiä, jotka helpottavat kausityövoiman saatavuutta suomalaisille maa- ja puutarhatiloille. Hallituksen toimet turvaavat sekä ulkomaisen että kotimaisen työvoiman saatavuutta tiloille.

Kotimaisen kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi hallitus linjasi seuraavista valmisteluista:

- Valmistellaan määräaikainen korotus työttömyysturvan suojaosaan.
- Laajennetaan työttömyysturvalainsäädännössä tarkoitetun liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuuksia määräajaksi.
- Toteutetaan luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen.

Ulkomaisen kausityövoiman osalta hallitus päätti seuraavasti:

- Sallitaan EU-maiden kansalaisten maahantulo kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen.
- Sallitaan kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5 alkaen. Voimassaolevia ohjeita kuljetuksista ja kahden viikon karanteenista jatketaan. MMM ohjeistaa maahantulosta erikseen tarkemmin.
- Sadonkorjuun varmistamiseksi sallitaan sille erikseen arvioitavan työvoiman määrä 31.5. mennessä kesäkuun alusta syyskuun loppuun huomioiden Covid19-tilanne lähtömaissa sekä kotimaan työvoiman saatavuus.

Lisäksi hallitus esittää ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista niiden henkilöiden osalta, jotka työskentelevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden työtehtävissä.

Työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta, joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Työnteko-oikeuden kestoa laajennettaisiin siten, että oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa 31.10.2020 asti.Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: korona, kausityö, ukraina

Suositellut artikkelit

Koronakevään vaikutus kausityövoiman saatavuuteen on herättänyt paljon julkista keskustelua. Ulkomaisen työvoiman lisäksi tarve on yhä löytää noin 10 000 työntekijää Suomesta. Työnantajat ovat löytäneet osaavia...