Takaisin MTK: Metsien monitorointilainsäädännön tarkoitusperät ja käytännöt edelleen epäselviä

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

MTK: Metsien monitorointilainsäädännön tarkoitusperät ja käytännöt edelleen epäselviä

13.02.2024

MTK antoi palautetta EU-komissiolle metsien monitorointilainsäädäntöön eli metsädatan keräämiseen liittyvään lainsäädäntöön liittyen. Monitorointilainsäädännön tarkoitus ja kansallinen toteutus ovat järjestön mielestä edelleen epäselviä. MTK ehdottaa, että EU-vaalien mahdollistaman tauon takia ehdotus julkaistaisiin asetuksen sijaan myöhemmin suuntaviivadokumenttina, sillä nykyisellään se uhkaa metsänomistajien yksityisyydenturvaa. 

Euroopan komissio esitti marraskuussa 2023 EU-jäsenmaiden metsiä koskevaa monitorointilainsäädäntöä. Komission mukaan monitoroinnilla pyritään yhtenäistämään jäsenmaiden metsätietoa ja niiden vertailua.

MTK korostaa palautteessaan komissiolle Suomen pitkää ja onnistunutta historiaa metsädatan kansallisen keruun saralla. Suomella on jo nykyisellään tarkkaa kansallista dataa, joka on myös EU:n hyödynnettävissä. Komission lainsäädäntöehdotus nojaa pitkälti satelliittidataan, joka on jo olemassa olevia kansallisia mittauksia (mm. VMI) huomattavasti epätarkempi. MTK painottaa, että metsädataa ei tule kerätä metsäkuvioilta tai jakaa avoimesti EU:n tietokantoihin, kuten komissio vihjaa.

Järjestö toivookin, että ennen lainsäädännön eteenpäin viemistä, EU-komissio tarkentaisi ja selventäisi mihin metsädataa käytetään. Komissio mainitsee, että dataa käytetään metsätuhojen ehkäisyyn, mutta kerättävät tiedot menevät nyt merkittävästi pidemmälle.

Metsänhoitotavat ja metsäluonto vaihtelevat Euroopassa, joka tekee jäsenmaiden vertailukelpoisesta monitoroinnista vaikeaa, muistuttaa MTK. Vaarana on, että epätarkat ja väärin tulkitut mittaristot ajavat luotettujen kansallisten mittaristojen yli.

MTK:n tavoitteet: 

  • Ehdottaa, että EU-vaalien mahdollistaman tauon takia ehdotus julkaistaisiin asetuksen sijaan suuntaviivadokumenttina 
  • Pitää huolta, että dataa kerätään vain kansallisella tai aluetasolla 
  • Pohjata indikaattorien kerääminen olemassa oleviin prosesseihin, kuten Forest Europeen 
  • Selkeyttää metsäyksikön ja monitorointialueen määritelmät 
  • Varmistaa, ettei tiedonkeruun ja raportoinnin maksajana ole metsänomistaja 
  • Pitää huolta, että komission keräämää metsädataa tulkitaan oikein eikä metsänomistajien tietoja julkaista avoimesti
  • Vaatia tietoa siitä, mihin tarkoituksiin metsädataa tullaan käyttämään, ja huolehtimaan tarvittaessa metsänomistajien korvauskäytännöistä. 

Englanninkielinen palaute kokonaisuudessaan

Suomenkielinen palaute kokonaisuudessaanMaria Pohjala

asiantuntija, kansainväliset metsäasiat

+358 20 413 2387

+358 50 341 7614

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: edunvalvonta, eu-komissio, metsien monitorointi