Takaisin MTK mukana Climate Smart - yhteistyössä

Uutinen

MTK mukana Climate Smart - yhteistyössä

01.07.2020

Yhteistyön merkitys lisääntyy maa- ja metsätaloussektorilla. MTK on mukana vahvasti uudessa yhteistyöprojektissa. Suomelta toivotaan erityisesti näkemystä metsätaloussektorilla.

Globaali Climate Smart -yhteistyökumppanuus maa- ja metsätalouden saralla on alkanut. Mukana ovat Tanskan maatalous- ja ruokaneuvosto (DAFC), Hollannin maatalous- ja puutarhanhoitojärjestö (LTO) yhdessä Agriterran kanssa ja metsäkumppanina MTK (Maa – ja metsätaloustuottajain keskusliitto). Tarkoituksena on yhdessä edistää ja parantaa maa- ja metsätalouden roolia kestävyyden, sekä vuoden 2050 ilmastoneutraalisuuden saavuttamisessa.

Tämä Tanskan, Hollannin ja Suomen ilmastotoiminta on sitoutunut kestävään sekä tuottavaan maatalouteen yhteistyöllä, lisäämällä metsien pinta-alaa ja sitomalla hiiltä. Tietotaitoa tullaan jakamaan maiden välillä niin hankkeissa, järjestöissä kuin hallituksissa. Tämän kaltainen toiminta tukee myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita hillitä ilmastonmuutosta, jonka tavoitteisiin kaikki yhteistyömaat ovat sitoutuneet.

Maiden tuotanto on kehittynyttä, sekä pyrkii ilmastotehokkuuteen. Haasteita niin ilmaston, kuin tuotannonkin kannalta tulisi ratkaista globaalin yhteistyön kautta, jolloin jokainen maa saisi täyden hyödyn, sekä kattavan asiantuntijaverkoston käyttöönsä. Jakamalla tietotaitoa ja teknistä osaamista voidaan kehittää maa- ja puutarhataloutta, karjankasvatusta, sekä kestävää metsätaloutta. Yhdessä etsitään myös ratkaisuja päästöjen vähentämisen ja hiilen sitomiseen.

Yhteistyö vahvistaa maatalousjärjestöjen roolia ja tuo viljelijää ja metsänomistajaa lähemmäs päättäjiä. Globaalin Ilmastorahoituksen tulisi olla helposti kaikkien saatavilla. Tämän yhteistyön tulokset voivat toimia suunnitelmana, muille vastaaville tulevaisuuden kumppanuuksille maa- ja metsätaloussektorilla, kehittyneissä ja kehittyvissä maissa.

Suomen maailmanluokan osaamisen kestävässä metsätaloudessa, uskotaan olevan avainasemassa hiilin sidontaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Liitteetaiheet: metsätalous, eu, ilmasto, hiilensidonta, hiili, maatalous, yhteistyö, kansainvälisyys, ilmastoneutraali