Takaisin MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin – ”Tuhti paketti kohti käytännön askeleita”

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin – ”Tuhti paketti kohti käytännön askeleita”

01.02.2024

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC julkaisivat 1. helmikuuta luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartan tutkijaraporttien, jäsenkyselyiden ja järjestöjen sisäisen työn avulla MTK ja SLC jäsenineen ottavat entistä vaikuttavampia askeleita kohti maatalous- ja metsäympäristöjen monimuotoisuuden vahvistamista.

Tiekartta on jatkumoa MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelmalle ja SLC:n ympäristöohjelmalle. Tiekarttajulkaisu on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteissa ja toimenpiteissä käsitellään yleistä järjestötoimintaa, toimintaympäristöä sekä monimuotoisuuden kannalta merkittäviä maatalous- ja metsäympäristöjen ominaisuuksia. Tutkimustiedon kokoamisesta ja tuottamisesta ovat vastanneet Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto sekä Pellervon taloustutkimus.

”Tänään julkaistu tiekartta ohjaa järjestöämme ja jäseniämme sekä koko suomalaista tuotantoketjua kohti monimuotoisempaa luontoa. Tiekartta toimii tutkittuun tietoon perustuvana ohjenuorana tulevaisuuden toimille”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoo.

Järjestöille oli jo tiekarttatyöhön ryhdyttäessä selvää, että teorian lisäksi tarvitaan käytäntöä. Siksi järjestöjen päättämissä tiekartan tavoitteissa ja toimenpiteissä korostuu toimeenpanokelpoisuus. Julkaisutilaisuus on lähtöviiva useiden vuosien toimeenpanolle.

”Tutkijat, toimihenkilöt sekä luottamusjohto ovat jo tähän mennessä tehneet suuren työn tiekartan eteen. Tämä on tuhti paketti kohti käytännön askeleita, joten nyt on aika kääriä hihat”, Marttila kommentoi.

Tiekartan jäsenkyselyistä käy ilmi, että maataloustuottajista ja metsänomistajista yli 80 %:a pitää luonnon monimuotoisuuden turvaamista omassa toiminnassaan tärkeänä. Tiekartalle ja toiminnan kehittämiselle on siis tilausta. Tiekartan myötä MTK ja SLC tavoittelevat siirtymää, joka on järjestöjen sekä käytännön maa- ja metsätalouden toiminnassa tapahtuvien muutosten osalta ennakoitava, hallittu ja hyväksyttäväksi koettu. Tiekartan skenaariotarkastelujen mukaan luonnon tilaa voidaan parantaa, mutta siitä aiheutuvat kustannukset eivät voi jäädä maataloustuottajien ja metsänomistajien vastuulle.

”Työ luonnon hyväksi maa- ja metsätiloilla on ollut vuosia jo hyvässä vauhdissa. Tiekartalla otetaan toimiin vielä lisää nopeutta, sillä jokainen voi tehdä toimia enemmän ja paremmin. Me maanviljelijät ja metsänomistajat olemme valmiita tekemään oman osuutemme, mutta tähän tarvitaan myös yhteiskunnan vastaantulo”, SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund sanoo.

Tiekartta kokonaisuudessaan

Tiekartan tiivistelmä

Tallenne julkistustilaisuudestaJuha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

Juho Hämäläinen

viestinnän asiantuntija

metsät, ympäristö ja maankäyttö

+358 50 553 9176

aiheet: luonnon monimuotoisuus