Takaisin MTK:n Luomualan sidosryhmät: Yhteistyössä rakentamassa kestävää tulevaisuutta

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

MTK:n Luomualan sidosryhmät: Yhteistyössä rakentamassa kestävää tulevaisuutta

04.09.2023

Luomualan kehitys ja menestys eivät ole yksinäisen toimijan saavutettavissa; se vaatii laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kesken. MTK ymmärtää tämän periaatteen syvällisesti ja on sitoutunut työskentelemään yhdessä eri toimijoiden kanssa rakentaakseen kestävää ja vahvaa luomualaa.

MTK:n luomualan sidosryhmät ovat kriittinen osa tätä ekosysteemiä, tuoden pöytään monipuolista asiantuntemusta, resursseja ja näkökulmia. Ne ovat organisaatioita, yrityksiä ja yksilöitä, jotka jakavat yhteisen vision kestävästä ja eettisestä ruoantuotannosta.

Kutsumme sinut tutustumaan MTK:n luomualan sidosryhmiin, jotka ovat sitoutuneet edistämään luomutuotannon kestävyyttä, innovaatiota ja menestystä Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriö

MMM on hallituksen ministeriö, joka vastaa maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden sääntelystä ja kehittämisestä Suomessa. Se työskentelee tiiviisti MTK:n kanssa varmistaakseen, että luomualan politiikat ja strategiat ovat kestäviä ja tukevat alan kasvua ja innovaatioita.

Ruokavirasto

Ruokavirasto on valtion virasto, joka valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua Suomessa. Se on keskeinen toimija luomualalla, varmistaen, että luomutuotteet täyttävät tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit.

Luonnonvarakeskus Luke

Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön. Se työskentelee yhdessä MTK:n kanssa tuottaakseen tutkimustietoa ja innovaatioita, jotka edistävät luomualan kehitystä.

Luomuinstituutti

Luomuinstituutti on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteinen luomuasiantuntijaverkosto. Se on MTK:n arvokas kumppani, joka tuottaa tutkimustietoa kotimaisen luomutuotannon kehittämisen tueksi koko ruokaketjussa ja pyrkii viestimään ymmärrettävästi luomutuotantoon liittyvästä tutkimuksesta

Pro Luomu

Pro Luomu edistää luomualan kehitystä ja kasvua Suomessa. Yhdistyksen jäsenet edustavat koko ruokaketjua luomutuottajista elintarvikeyrityksiin ja kauppaan. MTK on Pro Luomun yksi perustajajäsenistä ja Pro Luomu ja MTK työskentelevät yhdessä luodakseen suotuisan toimintaympäristön luomutuottajille ja edistääkseen luomutuotteiden kulutusta.

Copa Cogeca

Copa Cogeca on eurooppalainen maatalousjärjestö, joka edustaa maanviljelijöitä ja heidän osuuskuntiaan. Se on MTK:n kansainvälinen kumppani, joka työskentelee luomualan edistämiseksi Euroopan tasolla.

Luomuliitto

Luomuliitto on yhdistys, joka edustaa luomutuottajia Suomessa. Se on MTK:n läheinen yhteistyökumppani, joka pyrkii edistämään luomutuotannon etuja.

SLC

SLC, eli Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, on ruotsinkielisten maataloustuottajien keskusliitto Suomessa. Liiton tehtävä on edustaa ja tukea jäsentensä etuja poliittisilla ja taloudellisilla areenoilla, ja se pyrkii varmistamaan kestävän ja kilpailukykyisen maataloussektorin tulevaisuuden. SLC on merkittävä toimija maatalouspolitiikan kentällä, ja se tekee aktiivista yhteistyötä muiden maatalous- ja maaseutuorganisaatioiden kanssa sekä paikallisella että kansallisella tasolla.


Lumi Drozzin

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaan sijainen

+358 40 560 2598

aiheet: luomu