Takaisin MTK:n Tiirola: Lunastuslain uudistuksella mitataan hallituksen oikeustajua 

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n Tiirola: Lunastuslain uudistuksella mitataan hallituksen oikeustajua 

25.05.2024

Sähkölinjojen maapohjien ryöstöhintaiset lunastusmenettelyt rikkovat oikeusturvaa ja jarruttavat koko energiasiirtymää, korostaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. 

“Maanomistajan oikeusturva on luvattoman heikko. MTK vaatii, että sähkölinjojen korvausten osalta lunastuslain uudistuksessa ei voi tyytyä prosentuaaliseen tasokorotukseen, vaan maanomistajille turvataan samat oikeudet kuin maansa vuokranneillakin maanomistajilla on”, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola linjaa Siikajoen Ruokolahden lavalla järjestetyissä Metsäiltamissa. 

Kasvanut tarve lisätä energiaomavaraisuutta ja paine luopua fossiilisesta energiantuotannosta on lisännyt uusiutuvan energian kysyntää. Teollisen mittakaavan maatuuli-, merituuli- ja aurinkovoimalat yleistyvät, julkisesti tiedossa olevia hankkeita on jo noin yli 700 kappaletta.  

Tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoalueen maanomistaja pääsee nauttimaan vuosittaista vuokraa, mutta samasta hankkeesta aiheutuvan sähkölinja-alueen maanomistaja saa lunastusmenettelyn mukaisen kertakorvauksen aiheutuneesta käytönrajoituksesta. Viime kädessä korvaus on lunastuslain mukainen kertakorvaus, joka koostuu käytännössä maapohjasta, puuston odotusarvosta ja taimikonhoitokustannuksista. 

Nykyinen lunastuslaki asettaa sähkölinja-alueiden maanomistajat heikkoon tilanteeseen. Laki passivoi toimijat maksamaan maanomistajalle vain lain edellyttämän minimikorvauksen, eikä korvauksista juurikaan sovita. Esimerkiksi Suomen valtion pääomistama kantaverkkoyhtiö Fingrid noudattaa lunastusmenettelyissään lakiin kirjattua lunastuslakia.  

Voimalinjojen kertakorvauskorotuksien sijaan korvausjärjestelmää pitää kehittää vuosittaisella maanomistajakorvauksella, joka perustuisi verkonhaltijan keräämiin sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksuihin, korostaa MTK. Lunastuslain lisäksi muutokset sähkömarkkinalakiin ovat välttämättömiä. 

“Järjestönä olemme esittäneet jo pitkään konkreettisia lakimuutosehdotuksia, joilla maanomistajat huomioitaisiin ilman ryöstöhinnoittelua. Niin pitkään, kun valtio on mukana sähkömarkkinoilla lukemattomien yksityisten toimijoiden liiketoiminnan mahdollistamiseksi, tulee maanomistajat sisällyttää mukaan tähän yhtälöön. Lunastuslain uudistuksella mitataan hallituksen oikeustajua”, Tiirola kommentoi. 

Lainsäädännöllä on varmistettava, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Sähkölinjojen lunastuskorvaukset ovat pitäneet pitkään ykkössijaa MTK:n jäsenkyselyissä ja -palautteissa. Lunastuslain korvausuudistus on se hallituksen toimenpide, jolla odotetaan olevan ratkaiseva muutos maanomistajien asemaan sähkölinjakorvauksissa. Jos laskentatavat ja perusperiaatteet siitä, että maanomistaja ei saa hyötyä lunastuksesta, säilyvät lain uudistuksessa ennallaan, ei pelkkä tasokorotus korjaa niitä ongelmia, joita arvon määritykseen liittyy. Mikko Tiirola

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

mikko.tiirola@mtk.fi

+35844 538 4280

aiheet: lunastuslainsäädäntö, maanomistaja, lunastuskorvaus