Takaisin MTK, SLL ja WWF: METSO- ja Helmi-ohjelmien rahoitus turvattava

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

MTK, SLL ja WWF: METSO- ja Helmi-ohjelmien rahoitus turvattava

08.05.2023

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi vetoavat muodostettavaan hallitukseen luonnon monimuotoisuutta parantavien ohjelmien rahoituksen turvaamiseksi.

Vaikka valtion talouteen kohdistuu paineita, pitkällä tähtäimellä rahoitusta on kasvatettava.

Metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvat ohjelmat ovat vakiintuneita, hyväksyttyjä ja toimiviksi havaittuja keinoja toteuttaa eri elinympäristöjen suojelua ja ennallistamista. METSO-ohjelman kautta on suojeltu kymmeniä tuhansia hehtaareita arvokkaita metsiä, ja Helmi-ohjelman kautta METSO-ohjelmassa hyväksi havaittuja toimintamalleja on laajennettu elinympäristöjen tilan parantamiseen ja muihinkin kuin metsäisiin elinympäristöihin. Ohjelmat laajentavat maanomistajien mahdollisuuksia metsiensä käyttöön ja voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle.

Ohjelmien aikaansaama yhteistyön henki on asia, jota ei saa vaarantaa ja joka auttaa meitä parantamaan luonnon tilaa. Myös yksityismetsiä koskevia EU-sitoumuksia esimerkiksi vanhojen metsien suojelemiseksi on mahdollista toteuttaa Suomessa METSO-ohjelman keinoin, sillä metsänomistajat ovat halukkaita edistämään vapaaehtoista metsien suojelua. Myös tämä tarvitsee riittävän rahoituksen.

Olemme mielellämme käytettävissä keskusteluihin asiasta.

Kunnioittaen,

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, SLL

Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+358 40 573 1131

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810