Takaisin MTK:n viesti hallituksen puoliväliriiheen: Hallituksen varmistettava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestoinnit sekä biotalouden kasvupotentiaali

Tiedote

MTK:n viesti hallituksen puoliväliriiheen: Hallituksen varmistettava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestoinnit sekä biotalouden kasvupotentiaali

19.04.2021

Hallituskauden toisella puoliskolla on varmistettava, että suomalaiset yritykset pääsevät mukaan kansainväliseen kasvuun. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kannattaa hallituksen tavoitetta TKI-investointien kasvattamisesta neljään prosenttiin BKT:stä ja Suomen kehittämisestä maailman parhaaksi innovaatio- ja kokeiluympäristöksi.  MTK muistuttaa, että Suomen menestys kytkeytyy tänään ja tulevaisuudessakin uusiutuviin luonnonvaroihin ja niihin liittyvään osaamiseen. Alkutuotanto, ruokajärjestelmä sekä metsäklusteri tarjoavat mittavan ja tuottavan potentiaalin TKI-varojen kohdentamisessa.

Tarvitsemme toimia kotimaisen omistamisen ja yrittämisen edellytysten sekä investointiympäristön parantamiseksi. Tulevissa päätöksissä on syytä pitää mielessä myös yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen.

MTK esittää, että hallitus laatii yli hallituskausien ulottuvan laajakaistaohjelman, jonka mallina voisi toimia Liikenne12 -ohjelma. Myös välttämättömien tie- ja ratayhteyksien kunnossapitoon sekä kehittämiseen tarvitaan huomattavia panostuksia.

– On tärkeää, että Suomea kehitetään tasapuolisesti, maaseutua unohtamatta. Maa- ja metsätalous ovat hiiltä sitovia elinkeinoja ja niitä kehittämällä on mahdollista yhdistää kestävä talouskasvu ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
 
Suomi tarvitsee metsäbiotalouden kasvustrategian ja sitä tukevaa politiikkaa. Lisäksi rahastosijoittajien suosiminen verotuksessa on lopetettava. MTK peräänkuuluttaa yhtenäisyyttä EU-politiikkaan.

– Hallituksen on kyettävä yhtenäiseen, kansallista etuamme puolustavaan ja olosuhteemme huomioivaan EU-politiikkaan biotalouttamme koskevissa biodiversiteetti- ja ilmastokysymyksissä. Kansallista metsäpolitiikkaa on puolustettava, Marttila painottaa.
 
MTK korostaa, että työperäisen maahanmuuton lisääminen, työlupaprosessien helpottaminen sekä työvoimapalvelujen kehittäminen ovat välttämättömiä maaseudun yritysten työvoiman saannin varmistamiseksi. Lisäksi järjestö esittää harvaan asuttujen alueiden työryhmän (HAMA) esille nostaman ns. Norjan mallin käyttöönottoa sekä nuorten työllistymisen edistämistä nuorisosetelimallilla. Ammatillista koulutusta kehitettäessä tulee varmistaa perusrahoituksen turvaamisen lisäksi jatkuva oppiminen ja alakohtaiset erot.

Erityisesti pk-sektorin ruokaviennin edistämiseksi on välttämätöntä, että valtio on mukana vientipalvelujen tuottamiseen tarvittavan palveluekosysteemin luomisessa. Kilpailukyvyn turvaamiseksi tulisi lisätä resursseja maataloustutkimukseen ja Maatilatalouden kehittämisrahastoon.
 
MTK toivoo valtiolta lisäresursseja maaseutu-, mökki-, luonto- ja ruokamatkailun markkinointiin ja kehittämiseen, ja että yritysten byrokratiaa elintarvikkeiden jatkojalostukseen, alkoholimyyntiin ja muihin lupa-asioihin liittyen kevennetään.

Hallituksen on toteutettava TEM:n asettaman laaja-alaisen turvetyöryhmän esitykset. Kuivike- ja kasvuturpeen saatavuus on varmistettava, jotta Suomen laatuun perustuvaa ruokastrategiaa ei vaaranneta.
 
Lämmityskäytössä biokaasun on säilyttävä jatkossakin verottomana. Kansallisen biokaasuohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa on vauhditettava. Erityisesti investointitukien ja maaseutuohjelman mukaisten tukimuotojen rahoitus on varmistettava.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207