Takaisin Pohjoismaiset viljelijät kokoustivat Tanskassa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Pohjoismaiset viljelijät kokoustivat Tanskassa

17.08.2023

Pohjoismaiset viljelijäjärjestöt kokoontuivat vuosittaiseen tapaamiseensa yhteistyöjärjestö NBC:n puitteissa. Tämän vuoden, laajennetulla kokoonpanolla pidetty yleiskokous pidettiin Tanskan Billundissa, Hotel Legolandissa 16.-18.8. Suomesta kokoukseen osallistui MTK:n, SLC:n ja Pellervon johtoa ja asiantuntijoita.

Varsinaista kokousta edeltävän seminaaripäivän pääteemaana oli yhteiskunnan odotukset maataloutta kohtaan ja viljelijöiden vastaukset odotuksiin. Päivän aikana tutustuttiin myös alueen maatalouteen ja elinkeinotoimintaan.

Tanskan Landbrug og Födevarerin puheenjohtaja Søren Søndergardin avauspuheenvuoron jälkeen järjestön ilmastojohtaja Niels Peter Norring kertoi kunnianhimoisesta elintarvikealan päästövähennysohjelmasta sekä siihen liittyvästä kampanjoinnista ja viestinnästä. Tavoitteena on, että Tanskan ruokasektori on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Työtä ohjelman eteen on tehty hyvässä yhteistyössä ympäristöjärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.


Kuvassa vasemmalta oikealle: Palle Borgström, LRF (Ruotsi), Juha Marttila, MTK, Egil Christian Hoen, Bondelaget (Norja), Mats Nylund, SLC, Gunnar Thorgeirsson, Baendasamtök Inlands, Sören Söndergaard, L&F  (Tanska).


Puheenjohtajien paneelissa keskusteltiin viljelijöiden vastauksista ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Viljelijät haluavat olla osa ratkaisua ja toimia  proaktiiivisesti yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila onnitteli puheenvuorossaan Tanskassa tehtyä työtä ilmastopäästöjen leikkaamiseksi.

Marttila nosti esille MTK:n ja SLC:n ilmastotiekartan, joka on Suomessa otettu hyvin vastaan, ja piti tärkeänä, että viljelijät ja metsänomistajat  tekevät osansa ilmastotavoiteissa. Marttila kuitenkin korosti, että viljelijöiden keskeisin tavoite on tulevaisuudessakin tuottaa ruokaa. Viljelijät ovat merkittävässä roolissa maanomistajina myös uusiutuvan energian lisäämisessä ja tämä kehitys tuo tuloja myös heille. 
 Seminaaripäivänä puheenvuoron piti Tanskan maaseutualueista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Louise Shack Elholm. Ministerin puheenvuoron perusteella käytiin paljon vilkasta keskustelua elinkeinon ja maaseutualueiden haasteista.


Kuvassa vasemmalta oikealle: Kari Huhtala, Pellervo, Palle Borgström, Gunnar Thorgeirsson, Baendasamtök Inlands, Bodhild Fjelltveit, Bondelaget (Norja), Lone Andersen, L&F Tanska

Päivän toinen paneelikeskustelu keskittyi tasa-arvon toteutumiseen vilejijäjärjestöjen ja osuustoiminnallisten yrityksen toiminnassa, erityisesti johtotehtäviin valinnassa. Suomea paneelissa edusti Pellervon osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, joka on tutkinut asiaa osuuskuntia koskeneessa väitöskirjatyössään. Asiaan on paneuduttu joka maassa, mutta työsarkaa paremman tasa-arvon puolesta riittää yhä paljon.

 

Iltapäivällä tutustuttiin maaseudun kehittyviin yrityksiin
 

Iltapäivän ohjelma jatkui yritysvierailuilla. Ensimmäisenä vierailtiin Tanskan L&F:n puheenjohtaja Sören Söndergardin tilalla, jossa kasvatetaan sikoja, nautoja ja viljellään peltokasveja.

 Toinen vierailukohde oli kasviksia viljelevä ja pakkaava Axel Månsson. Yritys on Tanskan johtavia kasvisten tuottajayrityksiä. Vierailun yhteydessä tutustuttiin myös koneelliseen rikkakasvien poistoon avomaan salaattiviljelmällä.

 Kolmas vierailukohde oli perunatuotteita jalostava KMC. Tanskalaisten perunanviljelijöiden omistama yritys on kasvanut vahvasti ja tähtää uusiin innovaatioihin perunanjalostuksessa, prosessoinnoissa ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisessä.
 


NBC:n puheenjohtajuus Tanskalta Norjalle


Perjantai oli virallinen kokouspäivä. Kokouksen aloitti raportti Tanskan puheenjohtajuuskaudelta 2021-2023.

Kokouksessa kuultiin katsaus ja keskusteltiin Itämeren ympäristöyhteistyöstä viljelijöiden yhteisen BFFE-foorumissa. MTK:sta puheenvuoron vesiensuojelutyöstä käytti Heikki Aro.

MTK:n  ja Maailman viljelijäjärjestö WFO:n johtokunnan jäsen Kati Partanen kertoi WFO:ssa tehtävästä työstä ja kiitti pohjoismaita saamastaan tuesta. Pohjoismaat ovat toimineen järjestössä aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä kautta linjan. Nyt WFO:ssa puhaltavat uudet tuulet kun järjestöön haetaan uutta pääsihteeriä.

Christina Furustam LRF:stä piti katsauksen kauppapolitiikasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, jota leimaa monenkeskisen kauppajärjestelmän ja yhteistyön rapautuminen korostuneen geopolitiikan ja Ukrainan tilanteen seurauksena.

Kokouksessa kuultiin lisäksi katsaus pohjoismaisista ravitsemussuosituksista, joihin järjestöt ovat pyrkineet yhdessä vaikuttamaan.

Maaseutunuorten työpajassa pohdittiin työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Heidi Siivonen MTK:sta ja Mia Wikström SLC:stä esittelivät Embla-kilpailua, jonka palkintoseremoniat järjestetään ensi vuonna Tampereella.

NBC:n puheenjohtajuus siirtyi seuraavalle kaksivuotiskaudelle Tanskasta Norjalle. Ensi vuoden kokous pidetään Islannissa.

 

Pohjoismaisten viljelijöiden julkilausuma (konekäännös tanskasta): "Maatalous tarjoaa turvaa ruoantuotannolle ja ratkaisuja tulevaisuuden kestävään ruoka- ja energiantuotantoon"
 

Pohjoismaiset maanviljelijät NBC:ssä ovat aktiivisia vihreän siirtymän edistämisessä ruoka- ja energiantuotannossa.

- Voimme tarjota ratkaisuja ja tuotteita, jotka vastaavat tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan tavoitteita ja pyrkimyksiä. Mutta on välttämätöntä, että tämä tapahtuu rakentavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä hallitusten, poliitikkojen ja tutkimuslaitosten kanssa", sanoo NBC:n puheenjohtaja Søren Søndergaard Tanskasta NBC:n laajennetussa puheenjohtajakokouksessa 18. elokuuta 2023 Billundissa, Tanskassa. 

Maataloudelta odotetaan suuria ponnisteluja ja panostuksia. Maatalous pystyy ja haluaa kehittää tuotantoaan kestävämpään ja vähemmän ilmastoa kuormittavaan suuntaan. Innovatiivisuus ja vahva yhteistyö arvoketjussa pohjoismaisessa maataloudessa ovat avain menestykseen. Samalla tarvitaan lisää julkisia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen sekä vakaa poliittinen ja lainsäädännöllinen ympäristö, jotta maatalous voi tehdä pitkäjänteisiä investointeja. 

Maailmassa, joka on entistä epävakaampi ja epävarmempi, on tärkeää varmistaa ruoantuotannon valmius aktiivisen maatalouden ja toimivan elintarvikejärjestelmän avulla. Tämä koskee sekä taloudellista että poliittista näkökulmaa, niin hallituksia kuin yksittäisiä maanviljelijöitäkin.

- Pohjoinen maatalous on valmis kohtaamaan haasteet, mutta odotamme selkeitä signaaleja suunnasta ja aikataulusta. Haluamme varmistaa jatkuvan ruoantuotannon ja olemme aktiivisia osapuolia lisääntyvän vihreän energiantuotannon parissa, mutta odotamme tunnustusta panostuksestamme ja ehtoja, jotka turvaavat maatalouden pitkäaikaisen kannattavuuden", sanoo NBC:n puheenjohtaja kokouksen jälkeen Tanskassa. 

- Pohjoismaissa voimme tuottaa terveellisiä ja kestäviä tuotteita pienemmällä ilmastokuormituksella, mutta olemme huolissamme uusista ravitsemussuosituksista, jotka eivät riittävän oikeudenmukaisesti tunnusta ja kunnioita ravintoarvoja ja perinteisiä ruokakulttuureja", korostaa Søren Søndergaard. 

On ratkaisevaa, että poliittiset päättäjät ymmärtävät maatalouden aseman ja mahdollisuudet täyttää tulevaisuuden monia tavoitteita ja pyrkimyksiä. Tuotteet ja ratkaisut eivät kuitenkaan synny itsestään. Tarvitaan luottamuksellista yhteistyötä valtion ja maatalouden välillä, jotta varmistetaan yhtenäinen, kannattava ja kestävä yhteiskunta myös maaseudulla. 

Hyödynnämme vahvaa yhteistyötä ruoantuotannon arvoketjuissa. Yhteistyö on vahva perusta varmistamaan, että tuotanto ja myynti optimoidaan. Lisäksi korostamme jatkuvan innovaation ja uuden tiedon käyttöönoton tärkeyttä neuvontajärjestelmämme kautta. 

-Pohjoismaisilla maanviljelijöillä on vahva tavoite edistää vihreää siirtymää, tuoda lisää ilmastotoimenpiteitä, tarjota terveellisempiä elintarvikkeita, vahvistaa ja kehittää biodiversiteettiä, lisätä kestävää energiantuotantoa, turvata työpaikat maaseudulla ja edistää positiivista taloudellista yhteiskunnan kehitystä. Mutta odotamme ymmärrystä maatalouden erityisolosuhteista ja mahdollisuudesta ylläpitää kannattavaa tuotantoa myös tuleville sukupolville", päättää NBC:n puheenjohtaja Søren Søndergaard.
 

 Klaus Hartikainen

jäsenviestintäpäällikkö

jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+358 20 413 2316

+358 40 169 2060