Takaisin Pohjoismainen metsänomistajaliitto yksimielinen metsien ilmastoöhyödyistä

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

Pohjoismainen metsänomistajaliitto yksimielinen metsien ilmastoöhyödyistä

31.05.2023

Pohjoismainen metsänomistajajärjestö NSF järjesti tiistaina 30. toukokuuta seminaarin Brysselissä aiheena "Climate Solutions from Nordic Forests". Pohjoismaisen metsänhoidon rooli Euroopan ilmastotavoitteiden kannalta todettiin seminaarissa kiistattomiksi.

NSF:n tilaisuuden moderaattorina toimi Tanskan metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Frandsen.
NSF:n tilaisuuden moderaattorina toimi Tanskan metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Frandsen.

Siinä missä EU on nähnyt Euroopan metsät osana ilmastotavoitteitaan erityisesti hiilinielujen kautta, tulisi Pohjoismaiselle metsänhoidolle ja metsien monikäytölle antaa enemmän tunnustusta. Tanskan, Ruotsin, Suomen ja Norjan muodostama Pohjoismainen metsänomistajaliitto NSF kokoontui keskustelemaan Pohjois-Euroopan metsien tarjoamista ilmastoratkaisusta tiistaina 30. toukokuuta Brysseliin. Ja edellä mainittu viesti toistui tilaisuuden puheenvuoroissa.

”Metsien kestävää sekä aktiivista hoitoa ja käyttöä fossiilisia korvaavana raaka-aineena katsotaan täällä hyvin ideologisten lasien läpi. Pyrimmekin seminaarissa tuomaan esille sen, että erityisesti Pohjoismaissa on onnistuttu yhdistämään metsänomistajien monitavoitteisuus eli samaan aikaan lisäämään metsien kasvua ja samaan aikaan pitämään huolta metsien monimuotoisuudesta ja hyvälaatuisen raaka-aineen tuottamisesta”, korostaa tilaisuudessa puhunut MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Yksi tilaisuuden mielenkiintoisimmista puhujista oli Bernin yliopiston tutkija David Ellison, jonka esitys keskittyi hyvin suorasanaisesti Euroopan metsäkeskustelun tilaan.  Esitys ”From Fiction to Climate Facts, Whither the EU and the Forestry Sector?” keskittyi nimensä mukaisesti kysymykseen siitä, onko Euroopan metsäpoliittisessa keskustelussa unohdettu faktat.

Esityksessään Ellison nosti esille erityisesti Ruotsin ja Suomen hiilinielut, ja sen miten ne ovat kasvaneet merkittävästi metsänhoidon myötä. Erityisesti esille nousi ristiriita hiilinielutavoitteiden ja puutuoteteollisuuden mahdollisuuksien välillä.

”Pohjoismaita pyydetään monesti vähentämään hakkuumääriä, mutta miksi? Kun metsänhoito tehostui 1950-luvulta eteenpäin, on metsien biomassassa nähtävissä dramaattinen kasvu”, Ellison päivitteli.

Mäki-Hakolan ja Ellisonin lisäksi tilaisuudessa puhuivat metsäjohtaja Magnus Kindbom (Ruotsin tuottajajärjestö SRF), yksikönpäällikkö Christian Holzleitner (DG Clima) ja toiminnanjohtaja Pekka Pesonen (EU:n viljelijä ja maatalousosuuskuntien järjestö Copa-Cogeca). Lisäksi EPP-puolueen MEP:it Petri Sarvamaa ja Jessica Polfjärd pitivät EU-politiikkaan johdattelevat puheenvuorot tilaisuuden aluksi.

MTK osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen metsäpoliittiseen keskusteluun. Ensi viikolla MTK järjestää Hämeenlinnassa Euroopan metsänomistajaliiton CEPF:n vuosikokouksen.

”Metsäala on selvinnyt viime vuodet suhteellisen hyvin maailman myllerryksessä. Luottoa metsänomistajien vapauteen hoitaa metsiä haluamallaan tavalla, pitää löytyä myös jatkossa. Metsänomistajilla on vahvat näytöt metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta. Pohjoismaiden metsävarat eivät saa joutua EU-päättäjien pelinappulaksi”, Mäki-Hakola korosti Brysselin tilaisuuden jälkeen.Maria Pohjala

asiantuntija, kansainväliset metsäasiat

+358 20 413 2387

+358 50 341 7614

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

aiheet: metsäpolitiikka, kansainvälinen toiminta, eu metsäpolitiikka