Takaisin RypsiRapsi 2025 -hanke käynnistää haun öljykasvien viljelyn huippuosaajakoulutukseen

Uutinen – Kasvinviljely

RypsiRapsi 2025 -hanke käynnistää haun öljykasvien viljelyn huippuosaajakoulutukseen

15.10.2020

Öljykasvien viljelyn huippuosaajakoulutusta tarjotaan alan asiantuntijoille, neuvojille ja öljykasvien parissa toimiville. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä syvällistä öljykasvien viljelyn osaamista ja tuottaa viljelyn huippuosaajia kaikille merkittäville viljelyalueille. Huippuosaajakoulutukseen mahtuu mukaan 20 henkilöä. Koulutus on maksuton.

Koulutus koostuu neljästä teoriapainotteisesta webinaarista ja kahdesta kasvustohavaintokoulutuksesta kesällä. Koulutuksessa tärkeällä sijalla on pohtia kriittisesti ja hakea ratkaisuja, miten saada uutta nostetta öljykasviviljelyyn ja lisättyä satovarmuutta. Kemiallisen kasvinsuojelun rinnalle on löydettävä uusia keinoja. Myös syysöljykasvien viljelyn vakiinnuttaminen ja viljelyvarmuuden parantaminen ovat tärkeitä koulutuskohteita.

Öljykasvien viljelyn huippuosaajat turvaavat hankkeen jälkeistä aikaa, ja varmistavat osaamisen ja tiedon jakamisen jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen.

Koulutukseen voi hakea 30.11.2020 asti täällä.

Lisätietoja huippuosaajakoulutuksesta:
Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto, sari.peltonen@proagria.fi, puh. 050 341 4406

------
RypsiRapsi 2025 -hanke sai keväällä 2020 rahoituksen Ruokaketjun hankehausta runsaalle kahdelle vuodelle. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi hanketta rahoittavat Niemi-säätiö ja Kylvösiemensäätiö. Hanketta toteuttavat ProAgria Keskusten Liitto ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Lisäksi aktiivisina toimijoina hankkeessa ovat Avena, Berner, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

 Max Schulman

asiantuntija, vilja ja öljykasvit

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit (kotimaa ja EU), gmo, viljavaliokunnan sihteeri, mallasohra- ja öljykasvijaostojen sihteeri, Copa Cogecan viljatyöryhmän puheenjohtaja, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 20 413 2414

+358 40 825 2112

aiheet: hanke, öljykasvi, koulutus, rypsi, rapsi, rypsirapsi 2025