Takaisin Myös maaseutu tarvitsee sanomalehdet viidesti viikossa - MTK kannattaa jakelutukea

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Myös maaseutu tarvitsee sanomalehdet viidesti viikossa - MTK kannattaa jakelutukea

26.08.2020

Valtiosihteerityöryhmä esitti tänään, että postinkannossa siirryttäisiin kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen vuoden 2022 alusta, ja että samaan aikaan otettaisiin käyttöön määräaikainen haja-asutusalueiden tiedonvälitystuki. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK korostaa, että jakelu- ja tukiratkaisu ei saa ajaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella.  

Koronakriisi on osoittanut, että maaseutuasumisen ja monipaikkaisuuden suosio on kasvussa. Toimivaa postijakelua tarvitsevat maaseudun yrittäjien ja muiden siellä pysyvästi asuvien lisäksi myös kaupunkilaiset.

- Tiedonvälitystuen avulla on voitava varmistaa jakelu viitenä päivänä viikossa myös maaseudulle. Tuen on mahdollistettava myös logistiset investoinnit uusiin postinjakelumalleihin sekä tarvittaessa eri palveluiden yhdistämisen postinjakeluun. Tuki voi esimerkiksi olla korkeampi, jos samalla voidaan tarjota muita palveluita, jotka maaseudulta markkinaehtoisesti puuttuvat, korostaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK peräänkuuluttaa rohkeutta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, jotka eivät vain säilytä nykytilaa vaan myös parantavat palveluiden saatavuutta. Esimerkkiä voidaan ottaa MTK:n kumppaneidensa kanssa kehittämistä Kaikki Kyytiin –konseptista, jossa yhdistetään yhteiskunnan maksamat ja omalla rahalla maksettavat henkilö- ja tavarakuljetukset maaseudulla. Asiakkaiden palvelua voidaan parantaa samalla kun myös kustannuksissa säästetään.

Postinkannon tärkeyttä painottaa myös se, että haja-asutusalueiden laajakaistayhteydet ovat toistaiseksi liian heikot.

- Talouden elpymisessä keskeisessä roolissa oleva kehittyvä maaseudun elinkeinotoiminta sekä maaseudun ja kaupunkien yhteistoiminta edellyttävät riittävän laadukasta tiedonvälitystä niin sanomalehtien, kirjeiden kuin digitaalisten materiaalien ja palveluiden osalta. Nopeiden verkkoyhteyksien varmistaminen kaikkialla Suomessa vaatii merkittäviä investointeja ja nopeasti, Marttila korostaa.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207