Takaisin Puumarkkinakatsaus: Puun käyttö on monipuolistunut

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

Puumarkkinakatsaus: Puun käyttö on monipuolistunut

09.08.2023

Lopputuotemarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt. Se näkyy metsäyhtiöiden alhaisempina tuloksina ja ennakkoarvioita vaisumpana puun kysyntänä loppuvuodeksi. Metsänomistajien kannattaa suhtautua tilanteeseen rauhallisesti.

Noususuhdanteessa moni metsänomistaja ihmetteli, ettei puun hinta reagoi suhteessa lopputuotteiden korkeaan hintaan. Kyllä se reagoi, mutta ei niin voimakkaasti ja usein hieman viiveellä. Laskusuhdanteessa puun hinta ei myöskään ole reagoinut niin voimakkaasti lopputuotteiden hintojen laskuun. Monien puusta valmistettujen lopputuotteiden hintataso on edelleen kohtuullisen korkealla tasolla. Puulle on myös aiempaa useampia käyttökohteita, joista osalla menee taloudellisesti hyvin. Metsänomistajan on tärkeintä kilpailuttaa puukaupat ja välttää sitoutumista yhteen ostajaan. Yksi ostaja ei voi olla paras vaihtoehto suhdanteesta toiseen.

Puukauppamäärät ovat laskeneet ennakkoarvioita voimakkaammin. Vielä toukokuussa puuta ostettiin ajankohtaan nähden historian eniten, mutta kesäkuussa kauppamäärät lähtivät laskemaan. Tehtailla on ollut seisokkeja normaalia enemmän ja kapasiteetin käyntiaste on laskenut erityisesti kemiallisella metsäteollisuudella voimakkaasti alaspäin. Syyskaudelle odotukset puukaupasta ovatkin ennakkoarvioita alhaisemmat. Toisaalta markkinatilanteen odotetaan kääntyvän paremmaksi viimeistään, kun globaali talous alkaa virkoamaan ja lisäämään metsäteollisuustuotteiden vientiä. Keskuspankit ovat joutuneet nostamaan korkoja inflaatiopaineen alla, mutta käänne on jo lähellä.  

Vaikka metsäteollisuuden näkymät ovatkin aiempaa epävarmemmat, niin metsänomistajat voivat olla rauhallisin mielin. Puulle on edelleen kysyntää ja huomioitavaa on, että puun käyttö on monipuolistunut. Tämä tarkoittaa sitä, että puuta käytetään esimerkiksi ennätyspaljon energiateollisuuden tarpeisiin. Koivukuidusta on ollut huutava pula Venäjän tuonnin loputtua. Lisäksi Venäjän talouspakotteista johtuen myös koivuvanerin kysyntä on voimistunut ja lopputuotehinta noussut aiempaan verraten uudelle tasolle.

Puun hinta lähti laskemaan kesän jälkeen huippuhinnoista hieman alaspäin. Aiempina vuosina on käynyt tismalleen samoin ja lasku on ollut samansuuruinen. Huomioitavaa on kuitenkin, että puun keskihintataso on kuitenkin noussut vuosi vuodelta ylöspäin. Erityisesti kuitupuun hinnoissa tapahtui merkittävä käänne johtuen Venäjän tuonnin loppumisesta. Energiakriisi lisäsi puun käyttöä entisestään ja loi aidon perälaudan kuitupuun hinnallekin. Venäjän tuontikielloille ei näy loppua ja puuta ei ole pystytty paikkaamaan muulla tuonnilla. Se on lisännyt ja monipuolistanut kotimaan puunhankintaa. Toisaalta suhdanteen käännyttyä heikommaksi esimerkiksi Kotkan Sunilan tehdas on ilmoittanut suunnittelevansa sulkevansa tuotantonsa.  

Kuukauden nosto:

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa on puun myyntiä välittäjän avulla. Se sopii niin helppoa metsätaloutta arvostavalle kuin vaativammallekin metsänomistajalle. Metsänomistajan kannattaa tiedostaa sen tarjoamat kattavat hyödyt. Yleisen puumarkkinatilanteen analysointi sekä erilaisten tarjousten ja katkonnan vertaileminen vaativat tietoa ja taitoa. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisilla on viimeisin tieto ja käsitys alueellisesta ja paikallisesta puumarkkinatilanteesta.

Artikkeli:Puukauppa valtakirjalla vai suoraan? - MTKKalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

aiheet: puumarkkinakatsaus