Takaisin Puurakentamisen edistäminen ja omaisuuden suojan vahvistaminen metsänomistajille tärkeimpiä

Tiedote – Metsätalous ja metsänomistaminen

Puurakentamisen edistäminen ja omaisuuden suojan vahvistaminen metsänomistajille tärkeimpiä

27.03.2019

Oman metsätaloutensa harjoittamisen kannalta puurakentaminen ja puun käytön edistäminen sekä omaisuuden suojan vahvistaminen ovat metsänomistajille tärkeimpiä vaalitavoitteita. Tämän kertoo metsänomistajien keskuudessa tehty Metsätutka-kysely. Selvästi yli puolet metsänomistajista pitää myös metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista tärkeänä.

Kysely MTK:n metsällisistä eduskuntavaalitavoitteista osoittaa, että metsänomistajista lähes 80 prosenttia pitää puurakentamista ja puun käytön edistämistä sekä metsänomistajan omaisuudensuojan vahvistamista oman metsätaloutensa kannalta joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Lisäksi liikenneväyliin tasapuolinen investoiminen koko maassa on metsänomistajien merkittävä asia. 73 prosenttia vastaajista pitää tätä joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä noin 60% metsänomistajista, ja monimuotoisuuden turvaaminen koetaan metsien kasvun lisäämistä tärkeämmäksi.

Kaikkia MTK:n 11 metsällistä vaalitavoitetta pidettiin yleisesti tärkeinä metsänomistajien keskuudessa.

- Kyselyn tulos antaa selvät askelmerkit eduskuntavaaleihin valmistautuville puolueille ja ehdokkaille sekä hallitusohjelman valmistelijoille. Puun käyttö ja metsien monimuotoisuus kulkevat metsänomistajien mielessä rinta rinnan. Metsänomistajat haluavat lisätä puun käyttöä samalla kun omaisuudensuoja turvataan, siksi vapaaehtoisuuteen perustuville suojelumalleille on tilausta, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä maaliskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttia 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy


aiheet: metsänomistaja