Takaisin Ruokasvu-hanke tähtää maatalouden kannattavuuden parantamiseen ruokaviennillä

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Ruokasvu-hanke tähtää maatalouden kannattavuuden parantamiseen ruokaviennillä

10.05.2019

MTK käynnisti joulukuussa 2018 vientihankkeen, jolla tavoitellaan ruokaviennin kasvua yhteistyössä Lomalaitumen, Luken ja Aava & Bang:n kanssa. Yritysten näkökulmasta vienti on vaihtoehto kotimaan myynnille ja kannattava vienti lisää suomalaisten elintarvikkeiden kysyntyää. Tätä kautta on pidemmän päälle mahdollista saavuttaa parempia tuottajahintoja.

Suomella on pitkä ruokaviennin historia, joka on kuitenkin keskittynyt raaka-aineiden vientiin. Esimerkkinä viljakaura, maitojauheet, voi, pakastettu liha, jne. Lisäarvotuotteita on viety selkeästi vähemmän ja se tänä päivänä heijastuu yrityksissä myös heikkoina markkinointi- ja myyntiosaamisina. Niitä tarvitaan, kun haetaan kannattavaa vientiä tuotteille. Vientihän ei ole nopea voitto, se on lähinnä investointi ja edellyttää yrityksiltä osaamista.

RuoKasvu, eli Ruokavienti kasvuun -hanke koostuu viidestä työpaketista ja kokonaisuudesta vastaa MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios. Hankkeessa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Suomalaiset vientiyritykset ovat globaalilla markkinalla pieniä ja yhteistyö on usein todettu välttämättömäksi kannattavan kansainvälisen toiminnan mahdollistamiseksi. Samoin ad hoc viennistä on syytä siirtyä strategisempaan toimintaan. Tavoitteena on fasilitoida yritysten vientiyhteistyötä, kehittää yhteistyömalleja ja lisätä strategista vientiä. Toimenpiteistä vastaa MTK.
  • Pienet ja keskisuuret yritykset ovat usein antaneet palautetta siitä, että osaaminen ja resurssit eivät aina riitä kattavaan vientitoimintaan. Yrityksille tarjotaan Iskussa Maailmalle -työpaketin puitteissa yrityskohtaista sparrausta mm. markkinoiden valintaan, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitteluun, brändäykseen sekä markkinoinnin toimenpiteisiin, joiden avulla on mahdollista kasvaa kansainväliseksi. Toimenpiteistä vastaa Aava & Bang.
  • Kauran, broilerin ja pitkälle jalostettujen brändättyjen tuotteiden vientipotentiaali on markkinatrendien perusteella suuri, joten selvitetään, kuinka näiden vientiä voidaan lisätä. Tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua alkutuottajien ja teollisuuden välillä vientitavoitteiden yhteensovittamiseksi ja raakaaineen varmistamiseksi. Toimenpiteistä vastaa Luonnonvarakeskus Luke.
  • Arktisuuteen liittyviä argumentteja on käytetty vaihtelevilla tuloksilla suomalaisen ruoan markkinoinnissa. Arktisuuden ja sitä kautta suomalaisuuden arvoa brändinä testataan muutamalla kohdemarkkinalla ja seurataan, kuinka kohdemaan kuluttajat suhtautuvat arktisiin ruokaargumentteihin. Toimenpiteistä vastaa Luonnonvarakeskus Luke.
  • Suomalaisen ruoan tunnettuutta on tarkoitus lisätä matkailun avulla. Jokainen myönteinen makuelämys, jonka matkustaja vie Suomesta kotimaahansa, lisää suomalaisen ruoan tunnettuutta ja vahvistaa sen brändiä maailmalla. Toimenpiteistä vastaa Lomalaidun ry.


Thimjos Ninios

johtaja, kansainvälinen kauppa

+358 45 264 7131

aiheet: mtk, ruokavienti